Du er her:

  • Hordaland
  • Konferanse 15. februar: Energi for framtiden - hva kan berge oss nå?

Konferanse 15. februar: Energi for framtiden - hva kan berge oss nå?

Om klima, naturmangfold og de ulike energiformene. Valgene vi må ta.

Naturvernforbundet, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernstudentene inviterer til konferanse 15. februar kl. 10.00-16.30. Trykk her for påmelding (påmeldingsfrist 8. februar)!

Naturvernforbundet Hordaland, Besterforeldrenes Klimaaksjon og Naturvernstudentene Bergen inviterer til konferanse om aktuelle energikilder.

Klima- og naturkrisen er de to største utfordringene vi har i vår tid. Krisen er skapt pga menneskenes omfattende aktiviteter på kloden. Denne massive og til dels ødeleggende utfoldelsen er gjort mulig fordi vi har rikelig tilgang på billig energi.

Energitilgangen er en betingelse for velstandsøkningen, men den har også dramatiske konsekvenser for vårt livsgrunnlag og naturens artsmangfold.

Vi ønsker å sette søkelyset på ulike energikilder. Hvilke konsekvenser har produksjonen og bruken av energien fra forskjellige kilder som vann-, sol-, vind-, bio-, geotermisk og kjernekraft? Alle er alternativer til fossil energi som vi kjenner konsekvensene av.

Vi ønsker å formidle nøktern kunnskap om ulike typer av energiproduksjon: teknologi, energipotensiale, økonomi, samfunnsnytte, miljøvirkninger og naturvernaspekter. Hensikten er å gi deltakerne solid kunnskap om hva de ulike former for energiproduksjon innebærer for vår fremtid.

Vi vil også stille spørsmål om vi egentlig trenger all denne energien, og om hva vi kan gjøre for å få redusert behovet for den.

Vi inviterer til god og saklig debatt med sikte på å gjøre oss alle litt klokere i møtet med de virkelig store veivalgene.

 

Program:

(Med forbehold om mindre endringer.)

Kl. 10.00-10.10 Velkommen og introduksjon

Kl. 10.10-10.40 Innledning: Hva er situasjonen? Vigdis Vandvik, professor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Kl. 10.40-11.10 Presentasjon av rapporten «Fossilfritt Norge» ved Holger Schlaupitz, avdelingsleder for natur og klima i Norges Naturvernforbund

Kl. 11.10-11.30 Vannkraft: potensial og utfordringer ved Synnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland

Kl. 11.30-11.45 Pause

Kl. 11.45-12.30 Vindkraft på land og til havs, ved Finn Gunnar Nielsen, professor ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Kl. 12.30-13.00 Bioenergi – muligheter og begrensninger, ved skogforsker Oddvar Skre og Trygve Refsdal

Kl. 13.00-14.00 Lunsj

Kl. 14.00-14.30 Hvordan kan vi bruke mindre energi? Ved Carlo Aall, professor i bærekraftig utvikling ved Høgskolen på Vestlandet

Kl. 14.30-15.00 Kjernekraft: Muligheter og begrensninger. Ved Gry Tveten, fysiker

Kl. 15.00-15.30 Karbonfangst og lagring – en del av løsningen? Ved Jonny Hesthammer, administrerende direktør i M Vest Energy AS

Kl. 15.30-16.00 Bergvare og geotermisk energi i Norge – status og potensialet, ved Kirsti Midttømme, seniorforsker ved NORCE

Kl. 16.00-16.30 Solen som energikilde, ved Vegard Frihammer, grunnlegger av Greenstat

Kl. 16.30 Slutt

Alle som ønsker er velkomne til å bli med til Holbergstuen etter konferansen for uformelt, sosialt samvær.

Konferansier: Gabriel Fliflet, leder Naturvernforbundet Hordaland

Ordstyrer: Halfdan Wiik, styremedlem Besteforeldrenes Klimaaksjon Bergen og omegn

Pris inkl. lunsj: 100 kr for studenter og medlemmer av Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Naturvernstudentene eller Besteforeldrenes Klimaaksjon, 200 kr for andre.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.02.2020

Nyheter

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler