Du er her:

Kortnytt

Krittaksjon for artsmangfold

 

Visste du at det trolig finnes 60 000 arter i Norge? Og at 2400 av disse er trua nasjonalt, og omkring 1000 arter er kritisk eller sterkt truet?

Disse er er oppført på Norsk rødliste for arter fra 2015, som er en liste over alle arter som har en risiko for å dø ut i Norge. Som en påminnelse om dette enorme artsmangfoldet gjennomførte Naturvernstudentene en nattaksjon i løpet av valgkampen, natt til mandag 28. august. Vi skrev ned navnet på de truede artene på rødlista for Hordaland i kritt på Torgallmenningen.

Krittaksjonen skulle tjene som en påminnelse om alle de truede dyre- og planteartene som finnes rundt oss, men som vi ikke nødvendigvis legger merke til. Symbolsk nok ble disse navnene og tegningene vasket vekk av regnet neste formiddag. Den største årsaken til tap av arter er arealandringer: bygg- og anleggsvirksomhet på land og i sjø, skogplanting (for eksempel av sitkagran), hugging av skog og gjengroing av kulturlandskap.

Image

Men gjør det noe at arter forsvinner? At et mangfold av arter gjør naturen vakrere er en viktig  begrunnelse for å ta vare på artsmangfoldet, men også arter som er mindre synlige har en plass i økosystemene. De forsyner oss med tjenester som har stor nytteverdi for oss. Fjerner man én art fra økosystemet har det konsekvenser. Hver art inneholder også biologisk informasjon som går tapt om arten dør ut. Denne informasjonen kan vi bruke i forskning og utvikling av nye teknologi.
Tenk bare på betydningen penicillin har hatt for millioner av mennesker verden over, og hvordan verden ville sett ganske annerledes ut om soppartene den besto av ikke eksisterte. 

Artsmangfold, naturglede og rekreasjonsverdier er vanskelig å måle. Derfor vil ofte naturvernet tape i kampen mot økonomiske interesser eller andre kortsiktige samfunnshensyn. Derfor er det viktig å få på plass vern av ikke bare truede arter, men også av sårbare og truede områder. Det ønsket Naturvernstudentene å minne om både politikere og velgere om med vår
krittaksjon. 

Skribentene er aktive i Naturvernstudentene Bergen.


Teksten er også publisert i medlemsmagasinet NaturVest #2 2017.

Nyheter

Hordfast natur

Naturvernforbundet ber Os kommunestyre avvise forslag om hurtigbehandling av Hordfast

Os kommunestyre skal tirsdag 24. september behandle forslag om at videre planlegging av Hordfast skal bli gjennomført av Statens vegvesen som ansvarlig planlegger. Statens vegvesen har foreslått at kommunene nå tar over ansvaret for reguleringsplanarbeidet. Naturvernforbundet støtter dette forslaget og ber om at de vanskelige avveiningene i Hordfast-planene blir behandlet med størst mulig demokrati. Os kommune må ikke abdisere i denne saken som kan gi uopprettelig skade på verdifull natur på Søre Øyane, på Tysnes og på Stord.

Hordfast

Stans Hordfast!

Der Hordfast er enkelte partiers våte drøm, er monsterveiprosjektet også svært dårlig nytt for både klimaet og for den verdifulle myren, regnskogen og kystlandskapet som blir ødelagt. Derfor foreslår vi at vi lager nasjonalpark - ikke motorvei!

39077813_2305412002807400_553430197064433664_o
BLI MED PÅ PLASTJAKT

Strandryddedag på "Passion for Ocean"-festivalen

22.08.2019

I forbindelse med Passion for Ocean Festivalen i Bergen blir det strandrydding fredag 30. august. Vi drar ut med båt, rydder den vakre norske strandlinjen og har det hyggelig sammen. Det blir også noen fine overraskelser underveis, så sett av dagen!

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler