Du er her:

 • Hordaland
 • Ledig stilling som prosjektansvarleg

Ledig stilling som prosjektansvarleg

Me har ledig fast 100% stilling som prosjektansvarleg for Ta vare på det du har og Energismart.

Søknadsfrist: 4. august

Sjå annonsen på finn.no: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=223478015 

 

Me søker ein initiativrik, engasjert og allsidig prosjektansvarleg for prosjekta "Ta vare på det du har" og "Energismart".

Naturvernforbundet Hordaland er eit av dei største og mest aktive laga i den eldste demokratiske miljøorganisasjonen i Noreg. Me har kontor på Bryggen i Bergen med fem heiltidstilsette og mange dyktige eldsjeler som jobbar frivillig. Me driv fleire prosjekt innan ulike miljøområde, og søker no ein prosjektansvarleg som kan driva og utvikla to av prosjekta våre vidare. 

"Ta vare på det du har" er prosjektet vårt for meir gjenbruk og reparasjon. Me kartlegg reparasjonsnæringa, gjennomfører arrangement som fiksefestar og reparasjonskurs, og jobbar politisk for å gjera det lettare å jobba som reparatørar, og for å legga til rette for meir berekraftig og sirkulært forbruk i samfunnet. Me har også utvikla ei gåvekortordning for reparasjon i Bergensområdet. Som prosjektansvarleg for "Ta vare på det du har" vil du ha ansvar for strategisk vidareutvikling, planlegging, gjennomføring og finansiering av prosjektet.

I prosjektet "Energismart" legg me til rette for gjennomføring av energisparingstiltak, mellom anna ved å finansiera, drifta og vidareutvikla kvalitetssikringsordninga Energispesialist, som er ein sentral del av prosjektet (sjå gjerne www.energismart.no). Arbeidsoppgåvene dine vil mellom anna vera å følgja opp verksemdene som er med i Energispesialistordninga, samt å jobba for å rekruttera nye. I Energismart vil du jobba tett med kollegaer i Naturvernforbundet for å driva og utvikla prosjektet vidare. 

Prosjekta våre er avhengige av årlege prosjektinntekter og tilskot, og dei er tidsavgrensa. Derfor er det viktig at du er nyskapande, ser moglegheiter og at du også kan vera med å utvikla og driva prosjekt innanfor nye område og tema. Som tilsett hjå oss vil du også få arbeidsoppgåver knytt til drifta av organisasjonen. 

Noko reising og jobbing på kveldstid og helg må reknast med. Me oppmodar menn om å søka. 

Personlege eigenskapar 

Me søker deg som er:

 • Sjølvstendig og initiativrik
 • Strukturert og med stor gjennomføringskraft 
 • Fleksibel og allsidig
 • Engasjert og har innsikt i innsikt i fagområda klima, forbruk og energi
 • God på å ha mange ballar i lufta og trivst med høgt arbeidstempo
 • Samarbeids- og løysingsorientert
 • God til å prioritera, og har strategisk teft
 • God på kommunikasjon og formidling

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på universitets/høgskulenivå. Relevant erfaring kan kompensera for utdanning.  
 • Erfaring med prosjektarbeid frå verksemder eller organisasjonar.  
 • God skriftleg og munnleg formuleringsevne på norsk og engelsk.  
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid i forskjellige former (t.d. tekst, film, foto) og på ulike flater (t.d. nett, sosiale media og trykk), organisering av aktivitetar og kampanjar. Erfaring med marknadsføring og finansieringsarbeid er ein fordel.

Me tilbyr

 • Meiningsfullt arbeid med konkrete miljøtiltak 
 • Varierte og spennande oppgåver 
 • Eit godt og sosialt arbeidsmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode ferieordningar  
 • Løn frå lønstrinn 48-69 i statens lønsregulativ (avhengig av ansiennitet) 
 • 5% pensjonssparing og forsikringsordningar 
 • Arbeidsplass sentralt i Bergen

Spørsmål om stillinga kan rettast på e-post til fylkessekretær Synnøve Kvamme (sk@naturvernforbundet.no) eller prosjektansvarleg Silje Østerbø (silje@naturvernforbundet.no) (grunna ferie kan det ta litt lenger tid enn normalt å få svar, det beklagar me). 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.07.2021

Nyheter

Hordfast illustrasjon
Felles opprop mellom naturvernere og yrkessjåfører i vest:

Prioriter trygge og gode veier!

01.06.2022 | Sist oppdatert: 01.06.2022

Vi vestlendinger opplever stadig veier i svært dårlig stand. Vi vil ha sikre tofelts-veier, veiskuldre som ikke gir etter, lyse tunneler og trygghet mot ras.

20842970908_9bb1652f25_k
Om dilemmaer og veivalg

Medlemsmøte: Gode, grønne Bergen - hvordan når vi dit?

08.04.2022 | Sist oppdatert: 08.04.2022

Mandag 2. mai kl. 19:00 blir det medlemsmøte i Naturvernforbundet Hordaland på Det Grønne Loftet med tema Gode, Grønne Bergen – hvordan når vi dit. Møtet er for medlemmer, om du ikke er medlem kan du ordne medlemskap i døren.

Lygra(1)
Påmeldingsfrist 29. mars!

Bli med på naturvernhelg på Lygra 1.-3. april!

24.03.2022 | Sist oppdatert: 28.03.2022

Kjære tillitsvalde, frivillige og tilsette! Endeleg kan me reisa til Lygra att, og ta opp att vår årlege tradisjon med vårsamling mellom idylliske kystlyngheier. Det vert vandring i lyngheia, fagleg påfyll om klimarapport, god mat, god stemning, kjekke folk - og kanskje fulgesafari og bading, for dei som vil? Velkomne til Lygra!

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler