Du er her:

  • Hordaland
  • Mister vi Bybanen som grønt sporskifte for Åsane?
Den fjerde Bybanemarsjen 4. september 2021. Foto: Olav Vlam.

Den fjerde Bybanemarsjen 4. september 2021. Foto: Olav Vlam.

Bybanen

Mister vi Bybanen som grønt sporskifte for Åsane?

 

Av Gabriel Fliflet og Tom Skauge, leder og nestleder i Naturvernforbundet Hordaland

Bybanen er en suksess. 10 år etter åpningen hadde den fraktet 100 mill. reisende, før koronaen slo til. brukte 40- 50 000 passasjerer den, hver dag! Den var ikke primært et klimatiltak da den ble påtenkt, men er i dag Bergens kanskje viktigste vedtatte klimatiltak.

Nå henger Bybanen til Åsane i en tynn skinne. Vestland fylkeskommune, som skal bygge og drifte Bybanen, har avsluttet arbeidet med tunnelalternativet. En av begrunnelsene er at tunnelalternativet vil bety store, varige driftsutgifter. Årlige driftskostnader for ett underjordisk bybanestopp, tilsvarer kostnadene for drift av Amalie Skram videregående skole i ett år! Det er urealistisk å tro at fylkespolitikerne kan og vil gå med på slike ekstrautgifter.

Befolkningstallet i Bergen vil fortsatt øke, Vi har valget mellom å bygge ned ned enda mer natur og matjord, på steder der folk blir avhengige av bilen, eller å satse på en klok fortetting langs Bybanen, der folk mye lettere kan klare seg uten bil. Bybanen trengs for å hindre ytterligere byspredning med nedbygging av store arealer uberørt natur. Den gir nytt liv til Sentrum. Den viser vei vekk fra trafikkslum og bilkøer. Åsane er merket av tiår med forfeilet satsing på motorvei og høy bilbruk. Nå er det på tide å gi åsanefolk det samme gode, forutsigbare og utslippsfrie kollektivtilbudet som Fana har, og Mindemyren og Fyllingsdalen snart får.

Vedtaket om Bybane foran Bryggen fra 2016 er nå grundig kvalitetssikret. Konklusjonen er entydig. Bybanen foran Bryggen er gir best tilgjengelighet til Sentrum, er billigst, gir minst risiko under konstruksjon, gjør Bryggen bilfri og gir best beskyttelse av kulturminner.

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.11.2021

Nyheter

IMG_7200
Nasjonal dugnad

Den store granryddedagen 2022

19.08.2022 | Sist oppdatert: 17.08.2022

Skadelige treslag sprer seg og fortrenger andre arter. Heldigvis er det noe vi kan gjøre: røske de opp med roten eller kappe de ned! 23.-24. september går vi ut og redder truet natur med sag!

Medlemsmagasinet NaturVest

Les NaturVest #1 2022 på nett

18.08.2022 | Sist oppdatert: 18.08.2022

Les om kulturmarksbønder, Hordfast og hvordan du kan komme deg til resten av Europa med tog.

Hordfast illustrasjon
Felles opprop mellom naturvernere og yrkessjåfører i vest:

Prioriter trygge og gode veier!

01.06.2022 | Sist oppdatert: 01.06.2022

Vi vestlendinger opplever stadig veier i svært dårlig stand. Vi vil ha sikre tofelts-veier, veiskuldre som ikke gir etter, lyse tunneler og trygghet mot ras.

Viser fra 5 til 8 av totalt 500 artikler