Du er her:

klare til å gi boligeiere energirådgivning

Studenter innen studieretningene Bygg og Landmåling og Energiteknologi er klar til å gi boligeiere energirådgivning. Fra venstre: Sunniva Dehli, Martine Brockstedt Berg og Grete Eiane.

Nå kan du få gratis energiråd

Vinteren betyr kulde og høy strømregning for de fleste. I samarbeid med studenter ved Høgskolen på Vestlandet tilbyr vi nå gratis energirådgivning, men vær rask. Det er begrenset med plasser.

Mange av oss bor i eldre boliger, eller har utstyr og handlingsmønstre som gjør at vi bruker mer energi enn vi egentlig behøver. Det kan være utfordrende å vite hva som bør gjøres, og hvilke energitiltak som har størst effekt på energiforbruket.

Heldigvis er gode råd gratis, i alle fall akkurat nå. Er du rask kan du nemlig få besøk av en student-energirådgiver. 

Meld deg på energirådgivning her (Første mann til mølla prinsippet gjelder.)

70 bygg- og energistudenter ved Høgskolen på Vestlandet har akkurat gjennomført et intensivt energirådgiverkurs og står klar til å tilby energirådgivning til boligeiere i Bergen. Formålet er at studentene får relevant og praktisk erfaring mens du som boligeier vil få nyttig og viktig informasjon om energitiltak tilpasset boligen din.

Du vil ikke få fotografering med thermokamera, eller helt nøyaktige utregninger og målinger, men du vil få besøk av engasjerte studenter med kunnskap nok til å komme med gode forslag og gi deg gode råd når det gjelder energisparepotensialet du har ved å gjennomføre ulike tiltak. Du vil også få hjelp til å prioritere energitiltak basert på både dine og boligens behov.

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.02.2018

Nyheter

Prosjektkoordinator Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet Hordaland
Plastjakten:

Ryddeaksjoner for studenter

Denne høsten arrangerer vi ikke mindre enn 6 plastryddeaksjoner for studenter i Bergen sammen med Naturvernstudentene. Er du student og har lyst til å gjøre en innsats for miljøet er du hjertelig velkommen!

Hatten dugnad
Prosjekt: Bevaring gjennom skjøtsel

Bli med oss å restaurere av kystlyngheia på Rapeneset

Har du lyst til å drive med praktisk naturvernarbeid? Da må du bli med oss på dugnad. Sammen bidrar vi i den nasjonale innsatsen for å fjerne fremmede treslag, samtidig som vi bevarer et svært viktig kulturminne- og friluftsområde.

KVanndalselva

Kvanndalselva går fri!

25.06.2020 | Sist oppdatert: 30.06.2020

Det blir ikke vannkraftutbygging i Kvanndalselva. Kartleggingsrapport avdekket 15 rødlistede arter langs hele elveløpet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler