Du er her:

Plastjakten:

Ryddeaksjoner for studenter

Denne høsten arrangerer vi ikke mindre enn 6 plastryddeaksjoner for studenter i Bergen sammen med Naturvernstudentene. Er du student og har lyst til å gjøre en innsats for miljøet er du hjertelig velkommen!

Vi lader opp til årets TV-aksjon 18. oktober - som handler om å motvirke plast i havet. Sammen med Naturvernstudentene arrangerer vi hele 6 ryddeaksjoner til høsten!

På ryddeaksjonene oppfordrer vi alle til å kartlegge funnene sine og laste de opp på plastjakten.no. Da blir de enkelte plastfunnene en del av et stort register som gjør det mulig å se hvilken type plast det er som kommer på avveie og hvor den kommer fra.

Vi kan også spore opp ansvarlige virksomheter for å starte en dialog med disse angående plastbruken deres.

Meld deg på de fire første ryddeaksjonene her:

#1: 15. august

#2: 29. august

#3: 12. september

#4: 26. september

Og følg med for påmelding til #5: 10. oktober og #6: 26. oktober. 

 

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.07.2020

Nyheter

Prosjektkoordinator Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet Hordaland
Plastjakten:

Ryddeaksjoner for studenter

Denne høsten arrangerer vi ikke mindre enn 6 plastryddeaksjoner for studenter i Bergen sammen med Naturvernstudentene. Er du student og har lyst til å gjøre en innsats for miljøet er du hjertelig velkommen!

Hatten dugnad
Prosjekt: Bevaring gjennom skjøtsel

Bli med oss å restaurere av kystlyngheia på Rapeneset

Har du lyst til å drive med praktisk naturvernarbeid? Da må du bli med oss på dugnad. Sammen bidrar vi i den nasjonale innsatsen for å fjerne fremmede treslag, samtidig som vi bevarer et svært viktig kulturminne- og friluftsområde.

KVanndalselva

Kvanndalselva går fri!

25.06.2020 | Sist oppdatert: 30.06.2020

Det blir ikke vannkraftutbygging i Kvanndalselva. Kartleggingsrapport avdekket 15 rødlistede arter langs hele elveløpet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler