Du er her:

Høringsuttalelse - bybane til Fyllingsdalen - delstrekning 1

Publikasjoner

På denne siden finner du medlemsmagasinet NaturVest høringssuttalelser og andre publikasjoner.

 

De fleste publikasjonene lastes fortløpende på Issuu. Der kan du enkelt lese og dele med andre. 

 

ImageMedlemsmagasinet NaturVest
I NaturVest kan du lese om klimatrusselen, økologisk mat, lokale arrangementer og miljøtiltak lokalt og globalt. Medlemsmagasinet har et opplag på mellom 2500 - 3500. Frivillige som vil bidra med tekster, fotografier eller illustrasjoner kan ta kontakt på naturvest@naturvernforbundet.no.

Annonser
Kontakt Sverre Stakkestad: sverre@gmk.as og 55 10 10 97. Last ned mediaplan for 2018.  Materiellfrist: 6. april og 20. oktober. Magasinet dukker opp i postkassen 27. april og 10. november. 

 

2018
NaturVest 1 Plastvettregler. Ta vare på matjorda. Miljøpris til fylkestinget. 

2017
NaturVest 2 Plastjakten har begynt! Pøbeldugnad på Ånuglo. Hvordan går det med vipene?
NaturVest 1 Flytrafikken belønnes. Flaumregulering i Vossovassdraget. Plastforurensningen. 

2016
NaturVest 4 Kva er grøn industri? Ikkje oversjå Russland. Vil byggja ut verna vassdrag. 
NaturVest 3 Ny kunnskap om Øystesevassdraget. Klimakamp som kulturkamp. 
NaturVest 2 Hav i endring. Matsvinn. 
NaturVest 1 Verneverdig vassdrag foreslått utbygget. Mange kraftverk små. Rewilding. 

2015
NaturVest 4 Religion og miljøkamp. Elsykkelfunn. Sopp, urskog og hule eiker. 
NaturVest 3 + visjonen Gode Grønne Bergen Miljøregnskap. Natur i politikken. 
NaturVest 2 Natur i litteraturen. Forfatterrollen. 
NaturVest 1 Grønt næringsliv. Det grønne skiftet. ABC i Naturmangfoldsloven. 

2014
NaturVest 4 Naturvernforbundet 100 år.  Naturkapital. Fornybarsamfunnet. Atomkraft. 
NaturVest 3 Høye konsentrasjoner av svevestøv. Elsykkel gir bilister to hjul. 
NaturVest 2 Grønare ferie. Pilegrimsvandring i Norge. 
NaturVest 1 Klimapolitikk. Karbonavgift til fordeling. Karbonlager i norske skoger. 

2013
NaturVest Prøvekjøre elsykkel lansert. Naturmanfold. Genmanipulert mat. Jordens tålegrenser. 
NaturVest Miljøvalgundersøkelse. Frank Aarebrot og miljøbevegelsen. Oljefyren skal ut. 
NaturVest 2 Hav. Bærekraftig havbruk. Marin forsøpling. "Grøne konsesjonar" gjer meis miljøbelastning. 
NaturVest 1 Bergensbanen på fire timer. Elsykkel. PUST. Samkjøring. Vardebrenning mot oljeboring. 

2012
NaturVest 4 Velstandsfanden. Grønne gaver. Vedfyring. Fergeløs E39. Nnimmo Bassey. 
NaturVest 3 Lokal mat. Tid for sopp. Med elsykkel på jobben. 
NaturVest 2 Grøne byar. Prestegårdsparseller og geriljagartnere. Grønne tak. og korridorer 
NaturVest 1 Passivhus. Miljøteknologiparadokset. Klimaendringer. Samferdselstiltak. 

2011
NaturVest 4 Naturlig onsdag. Miljøpris til Askøy senter. Julefeiring. 
NaturVest 3 Miljøvalg. Bærekraftige liv. Klimautslipp. Et flygende vinmonopol. 
NaturVest 2 Økoturisme. Øygruppa Røvær. Miljøpris til Finnegarden. Villaksen. 
NaturVest 1 Halverte energiforbruket. Elsertifikat - stønad til økologisk skadeverk. Øystesevassdraget truga. 

2010
NaturVest 4 Mange utfordringar for Homlagarden. Økologisk mat. Klimavennlig mat = økologisk mat?
NaturVest 3 Surere hav. Verneområder til havs. 420 kv luftlinje gjennom Hardanger. Energipolitikk. 
NaturVest 2 Mangfoldsåret. Framtida er forsiktig forbruk. Vil dyrke mat på taket. IKEA raserer våtmark. 
NaturVest 1 Fra oljefyrt til oljefri. Klima og avfall. Lovende klimaplaner og skandaløse parkeringshus.

2009
NaturVest 4 Nasjonalparker. Seier for naturmangfoldet i Bondhusdalen. Villreinen på Hardangervidda. 
NaturVest 3 Miljøvalgundersøkelse. Kan IT være grønn? Naturmangfoldsloven. 
NaturVest 2 Elbiler. På sykkel inn i fremtiden. På sporet av fremtidens Bergensbane. 
NaturVest 1 Finanskrisens muligheter. Delvis grønn krisepakke. Ubåten U-865 utenfor Fedje.  

2008
NaturVest 4 30 års kamp for Stølsheimen. Etiske leker. U-864. 
NaturVest 3 Framtidas hus. Oljefri. Ingen veg i fuglefredningsområde på Vigra. 
NaturVest 2 Kystlandskapet. På tur med tog. Nei til oljeboring ved Fedje. Bioenergiekskursjon. 
NaturVest 1 Fremtidens bussbillett. Vil fjerne oljefyr. Offshore vindkraft. Rasering av vassdragsnatur. 

2007
NaturVest 4 Søppelkulturen. Kraftplanar ved Folgefonna. 
NaturVest 3 Miljøval. Lisbeth setter bybaneultimatum. Klimaendringer. 
NaturVest 2 Biodrivstoff og klima. Nye Vossebanen. Norge fortsatt klimasinke. Transportkaos.
NaturVest 1 Oljevernberedskap. Liten mose kan stoppe kraftutbygging. 

 

Høringsuttalelser

2017
21.02 Bybane til Fyllingsdalen - delstrekning 1 
20.01 Statleg kommunedelplan for ny E39 Stord – Os

2016
10.11 Ringveg øst og E39 nord i Åsane
01.11 Sykkeltrase gjennom Bergen sentrum
12.09 Landbruksplan for Bergen kommune
27.07 Budal II Kraftverk i Modalen kommune
27.07 Kvernhusfossen kraftverk 
27.07 Todeilselva kraftverk
27.07 Samla belastning i Modalenpakka
23.06 Ny godsterminal for jernbane i Bergen
15.06 BIRs avfallstrategi 2016
13.05 Nonstadgilet kraftverk
08.05 Leirofossen kraftverk
26.03 Fjellfossen kraftverk
22.02 Flypassasjeravgift
09.02 Kommunedelplan Sysendalen, Eidfjord kommune (alpinanlegg)

2015
31.10 Sotrasambandet til Bergen og Fjell kommune
23.10 Austdøla kraftverk
15.10 Regional- og transportplan for Bergensområdet
27.09 Utvidelse av akvakulturanlegg på Ospeneset
16.09 Reguleringsplan for Gråsteindalen og Tryglakleiv
14.09 Miljateig kraftverk
19.06 Sulelva kraftverk
01.06 Bjørnklettbotn kraftverk
02.06 Nørlandselva
12.04 Utbygging mellom Osvegen og Nesttunvassdraget ved Skjoldskiftet
23.03 Moko kraftverk 
23.03 Sædalen kraftverk
19.03 Oddmundsdalen kraftverk
06.02 Kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen Vest
26.01 Sitkagran på Sæbø i Radøy kommune
19.01 Elsertikatordningen til Olje- og energidepartementet
14.01 Klage på vedtak – rammeløyve utfylling i sjø i Meland kommune 

2014
08.12 Ny klage avfallhåndtering Rådalen
28.11 Konseptuvalgutgreiing Voss-Arna
04.11 Overføring av Svartavatnet til Torfinnsvatn/Hodnaberg kraftverk 
31.10 Planprogram for utbygging av Johan Sverdrup
06.10 Vaksdalsoverføringa - fellesuttalelse
05.10 Vaksdalsoverføringa
29.09 Meland kommunes arealdel
17.09 Endring i motorferdselslova
27.08 Oppstart detaljplanarbeid Årstad
25.08 Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 for Bergen kommune
15.08 Skåro kraftverk  
10.08 Skåro kraftverk i Fyksesundet
10.08 Lyseleva i Kvam
30.06 Dalatjørna kraftverk
30.06 Jarlshaug kraftverk
29.06 Matlandselva kraftverk 
27.06 Koldalsfossen kraftverk
27.06 Sandalselva kraftverk 
19.06 Øvre Frydlielva og Nedre Frydlielva kraftverk 
27.03 Områderegulering for Store Lungegårdsvann
27.02 Tildekking av sjøbunnen i Store Lungegårdsvann

2013
16.12 Fossetromma-Vøringsfossen-Fossli
10.12 Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen: Storavatnet-Liavatnet
27.11 E16-Arna-Vågsbotn
04.11 Strategiplan for framande og skadelege arter i Bergen kommune
??. ?? Utslepp av poly- og perfluorerte sambindingar på Mongstad i Lindås kommune
15.07 Grimeelvi kraftverk
14.07 Sævarhagen kraftverk
14.07 Krossdalen-Vassendaelva kraftverk
14.07 Tverrelva kraftverk
14.07 Børsdalselva kraftverk
14.07 Valedalen kraftverk
12.07 Øvre Alsåker kraftverk i Ullensvang
30.06 Kastdalselvi kraftverk
24.04 Konsekvensutredning for Bybanen på strekningen Bergen sentrum - Åsane.
09.04 Fjellstølen og Langedalselvi kraftverk
04.04 Planprogram for rullering av Klimaplan for Hordaland 2010-2020
03.04 Regional næringsplan Hordaland fylkeskommune 2013-2017
01.03 Berge landskapsvernområde
20.02 Vambheim kraftverk
14.01 Sandalsvegen - "Hansen-gården"

2012
27.12 Vesentlige vannforvaltingsspørsmål - fellesutalelse 
28.11 Tufteelva kraftverk
20.11 Overføring av Vaksdalsvassdraget til Samnanger
20.11 Aldalselva kraftverk
31.10 Øystese kraftverk og Vossadalsvannet
29.10 Områdereguleringsplan for Mindemyren
19.09 Tilleggsuttale Rullestad
15.10 Tokagjelet kraftverk
15.10 Kvam transformatorstasjon
13.09 Haukåsvassdraget restaureringsplan
25.06 Regional transportplan Hordaland
30.05 Brev til Energi-og miljøkomiteen om klimameldingen
01.02 Brev til Fylkesmannen i Hordaland om vern av Ullensvang prestegård
06.01 Kraftlinje Rullestad - Blåfalli III - fellesuttalelse 
06.01 Vasskraftutbygging Rullestad og Skromme - fellesuttalelse

2011
20.12 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Bergen Lufthavn Flesland
15.11 Konseptutvalgsutredning E39 Aksdal-Bergen
10.11 Klage på vedtak om konsesjon til Vassvikelva kraftverk
01.11 Konseptutvalgutredning for transportsystemet Bergensregionen
17.10 Bondhus kraftverk
09.10 Herand Kraftverk
04.10 Ti småkraftverk i Sørfjorde i Odda og Ullensvang
30.06 Planprogram for vassregion Hordaland
03.06 Ti småkraftverk i Sørfjorden
13.05 Aldal kraftverk
13.05 Kraftleidning Mongstad-Kollsnes
03.03 Bygging i strandsona Alvøen Bergen
20.02 420KV-linje Sima - Samnanger
02.02 Herand kraftverk
19.01 Klage på konsesjonstilråding for Botnen kraftverk
16.01 Skytebane i Vangdalsåsen i Kvam herad

2010
25.11 Reguleringsplan FV 7 Skarpasvingen - Øystese aust 
12.11 Tveisme kraftverk
07.11 Planprogram klima og energi, Austrheim
26.09 Tunnel på Nes
27.02 Brev til Olje- og energidepartementet - overføring av Blådalsvatnet til Juklavatnet
10.01 Brev til Miljøverndepartementet - fylkesplan for små vannkraftverk

2009
06.10 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 
01.07 Fylkesdelsplan for små kraftverk 2009-2021
15.05 IKEA varehus i kulturlandskap på Nyborg 
31.03 Botnen kraftverk
10.01 Energi-, miljø- og klimaplan i Fjell kommune
10.01 Sparebanken Vest Jonsvollkvartalet
16.01 Freim kraftverk 

2008
15.01 Kvitno småkraftverk
08.01 Overføring av Eikemoelva til Vetrhusvatnet

2007
15.01 Einungstølsåsna kraftverk
04.10 Bondhus småkraftverk
29.05 Dalelvo småkraftverk 
10.10 Tokagjeldet kraftverk

2006
05.12 Alsåker kraftverk

2005
28.11 Alsåker Kraftverk

Nyheter

WWF Regnskog på Vestlandet TM 6
Naturlig onsdag: Vestlandets hemmelige regnskoger

Vern flere skoger

13.08.2018

Skogbiolog Trude Myhre vokste opp i naturen: hun klatret i fjell og ruslet i skog. Så det er kanskje ikke så merkelig at naturen ble en del av hvem hun er nå.

Møbeltapetsering
Ta vare på det du har

Lær å redde møbler!

06.08.2018

Har du lyst til å lære å redde møbler? Bli med på gratis møbelreparasjonskurs lørdag 18. eller 25. august og lær hvordan du reparerer og redesigner gamle møbler.

_MG_1452

Fikseglede

09.05.2018

Første fiksefest i Bergen på 2. mai var en virkelig fest for mange som fikk deres greier fikset og samtidig lærte å reparere ting selv.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler