Du er her:

Engasjer deg!

Brenn du for natur, miljø og klima? Har du lyst å vera med å jobba for å ta vare på naturen? Det er mange måtar å bidra på. 

I Naturvernforbundet Hordaland jobbar me med mange ulike tema som motorvegutbygging, vern av natur som elvar, fjell, skogar, hav og fjordar, mindre forbruk, betre vilkår for syklistar, fotgjengarar og kollektivtransport i byar, bygder og tettstader, energisparing- og effektivisering, utfasing av fossilt, oppdrett, plast og fjerning av framande artar som sitkagran. 

Her finn du ein oversikt over kva du kan gjera for miljøet, både i kvardagen, og dersom du ynskjer å engasjera deg som frivillig i Naturvernforbundet, eller støtta arbeidet vårt. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.06.2021

Bli medlem, foto av jan Rivenæs

Bli medlem

Medlemmene våre er grunnlaget for hele vår virksomhet. Jo flere vi er, jo sterkere blir stemmen vår.

IMG_3213 - Foto av Martin Skadal

Bli frivillig

Alle som har eit miljøengasjement kan bli frivillige hjå oss. Du treng ingen forkunnskapar. Det er opp til deg kor mykje tid du vil bruka, og kva du vil gjera.

Bybanemarsj i 2010

Følg oss

Vil du bli med på dugnader, seminarer eller medlemsmøter? Meld deg på nyhetsbrevet vårt eller følg oss i sosiale medier.