Du er her:

  • Hordaland
  • Det var hett nytt på Naturlig onsdag i oktober
Eystein Jansen forteller om den siste rapporten

Foto: Jørgen Hovind

Det var hett nytt på Naturlig onsdag i oktober

Fredag 27. september ble første del den femte klimarapporten til FNs klimapanel (IPCC) offentliggjort. Eystein Jansen en av hovedforfatterne presenterte funnene på første onsdag i oktober for en lydhør forsamling. Resultatet av forskningen for rapporten viste at en kan med over 95 % sikkerhet si at global oppvarming er menneskeskapt. Klimaforsker Jill Johannessen fortalte om mediedekning av klimatoppmøtet i Sør-Afrika, mens naturvernforbundets Sivert Straume snakket om viktigheten av å si "Nei".

Onsdag 2. oktober møtte nesten 40 personer opp på månedens Naturlig Onsdag for å høre Eystein Jansen forklare klimarapporten til FNs klimapanel (IPPC), og for å lære om mediedekning av klimaendringer og problemer i nord sammenlignet med i sør fra Jill Johannessen. Til slutt fikk vi gode tips fra Sivert Straume om hva som kan gjøres for å redusere utslipp og klimaendringer. Vi ble guidet gjennom det hele av Naturvernforbundets Kristin Rørvik.

 

Hva sier forskningen?

Fredag 27. september ble den femte klimarapporten til FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) offentliggjort. Eystein Jansen er forskningsdirektør ved Bjerknessenteret og var en av de 259 hovedforfatterne som jobbet med denne rapporten. Det var veldig spennende å lære mer om bakgrunnen for rapporten og hva som kan forventes framover om utslippene følger den trenden vi ser i dag.

 

Resultatet av forskningen for rapporten viste at en kan med over 95 % sikkerhet si at global opvarming er menneskeskapt. Eystein forklarte noen av modellene som har blitt brukt i rapporten som har gjort at ekspertene nå sier at det er ekstremt sannsynlig at det er menneskene som står for klimaendringene. Den ene modellen sammenlignet temperaturendringer mellom bare naturlige årsaker (vulkanutbrudd, solinnstråling mv.) med antropologiske årsaker (flyreiser, industri, husdyrhold mv.) i tillegg til de naturlige årsakene over de siste 100 årene. I alle tilfellene var det en sterk sammenheng mellom observerte temperaturer og de modellerte når antropologiske årsaker (menneskelige årsaker) ble tatt med i beregningen.

 

Overflatetemperaturer har økt siden 1850. Over de siste 40 årene har hvert tiår vært betydelig varmere enn tiåret før. Eystein viste oss hvor mye temperaturen har økt og hvordan nedbørsmengder har endret seg over hele jorden. Informasjonen er basert på flere ulike metoder av målinger.

 

Det mest interessante ved foredraget fra Eystein var kanskje å se hvordan grunnlaget for denne rapporten ble brukt for å lage modeller for framtidige utslipp også. Globale utslipp øker med 3 % årlig. Mengde utslipp i dag må flates ut, og fra senest 2020 må det bli en 3 % reduksjon av utslipp hvert år for å unngå en tograders oppvarming av jorden. Dette er den eneste måten vi kan unngå å bli to grader varmere enn førindustriell tid. To grader høres kanskje ikke så mye ut, men som Eystein forklarte oss; det er faktisk en halv istid forskjell da tidligere istid var bare en fire grader temperaturforskjell.

Medieforsker Jill Johannessen presenterer sin studie om klimatoppfohandlingene i Sør Afrika i 2011
Medieforsker Jill Johannessen presenterer sin studie om klimatoppfohandlingene i Sør Afrika i 2011. Fotograf: Jørgen Hovind

Klimatoppforhandlinger sett fra norske og sør-afrikanske aviser

Jill Johannessen er medieforsker og jobber nå som kommunikasjonsrådgiver ved Bjerknessenteret. På Naturlig Onsdag la hun fram resultatene fra sitt omfattende studie av mediedekningen av klimakonferansen i Durban, november 2011. Jill sammenlignet hvor mye og hvordan Dagens Næringsliv og Bergens Tidende dekket denne konferansen med aviser i Sør-Afrika. Det var veldig interessant, selv om også litt ubehagelig, å lære hvor lite oppmerksomhet klimakonferansen fikk i mediene her i Norge.

 

Også vinklingen hos mediene var annerledes her i Norge i forhold til i Sør-Afrika. Norge ble ofte beskrevet som å ha en ”donorrolle” som passer på og kan hjelpe andre land. Det var ikke fokus på at Norge kan endre sin levestil eller redusere utslipp, men mer fokus på hvordan vi kan hjelpe andre land med å endre seg. Det var også mindre fokus på hvordan bedrifter og politikere har en rolle i klimadebatten.

 

Det var hele fem ganger mindre mediedekning om konferansen her i Norge i forhold til i Sør-Afrika. Noe av denne forskjellen kan forklares med at konferansen ble holdt i et land langt unna Norge, og det var i forkant lave forventninger til noen store utslag fra konferansen. Men ifølge Jill sin erfaring med forskjeller i mediedekning ville denne forskjellen normalt ha vært at sørafrikanske medier hadde bare dobbelt så mye om konferansen i forhold til norske medier. Forklaringen ligger mer i at dette er nyheter som ikke interesserer nordmenn like mye og derfor blir mindre penger og ressurser investert til å dekke temaet. Fattige land vil bli hardere rammet av klimaendringer enn oss her i Norge. For eksempel trakk Jill fram hvordan en familie som bor i en liten hytte med jordgulv i Sør-Afrika vil oppleve en sterkere tørke som et stort problem. I tillegg når det endelig regner vil gulvet bli flommet over og uten forsikring vil det være vanskeligere å bygge opp hus og hjem på nytt. Her i Norge vil vi få mer regn på grunn av klimaendringer. Dette er ikke noe vi ønsker oss, men det vil ikke ha samme ødeleggende effekt for våre liv på samme måte som klimaendringene vil påvirke Sør-Afrika.

Naturvernforbundets Sivert Straume slår et slag for ordet "Nei"
Naturvernforbundets Sivert Straume slår et slag for ordet "Nei". Fotograf: Jørgen Hovind

Viktigheten av å si "Nei"

På slutten av kveldens Naturlig Onsdag fikk vi noen gode tips av Sivert Straume, leder for Transportgruppen i Naturvernforbundet Hordaland. Gruppen jobber med å påvirke politikere til miljøorienterte løsninger innen transport. I løpet av sin presentasjon på Naturlig Onsdag gav Sivert flere eksempler på hvordan politikere var Ole brummer som takker ja til begge deler. For eksempel: Ja, vi skal bygge ut Flesland for å øke kapasiteten av flyreiser, men vi skal gjøre det på en miljøvennlig måte ettersom selve bygget skal ha lave utslipp og bruke miljøvennlige alternativer. Og husk at Bybanen skal jo gå helt ut til flyplassen, så selv om vi får kraftig økt bil- og flytrafikk vil dette være miljøvennlig. Men som Sivert minte oss alle om; den eneste måten å få redusert utslippene på er ved å si ”Nei”. Fornybar energi og miljøvennlige tiltak er bra, men det fører fremdeles til utslipp og påvirker miljøet fra utbyggingen. I dag er det ikke mange som tør å si ”Nei”. Det er vanskelig for en politiker å bli populær og vinne stemmer når en sier ”Nei” til utvikling. For å redusere utslippene våre er det viktig at vi får politikere som sier ”Nei”, og det får vi om vi viser at det er de politikerne vi vil stemme på.

 

Spesielle lokaler

The Hub er en utrolig koselig plass og et flott sted for slike interessante tema. Kaféen tilbød vin, kaffe og god mat, samt mange spennende øl fra Bergen ølfestival. Kveldens Naturlig Onsdag var veldig lærerikt og det skulle gjerne ha vart lengre. Vi gleder oss allerede til neste Naturlig Onsdag den 6. november hvor vi skal lære om grønne sertifikater.

 

Mer informasjon:

Presentasjonen til Jill Johannessen

Lenke til FNs klimapanels hjemmesider (IPPC)

På norsk om klimarapporten på klimaforskningsinstituttet Bjerknessenterets hjemmesider

 

 

Vil du være med å redusere klimagassutslippene?

 

Ta kontakt med leder for klima og transportgruppen: Sivert Straume på tlf: 93659467 og e-post: sivertstraume@gmail.com

Vil du være med å redusere klimagassutslipp, men er mest interessert i bygg og energi? Ta kontakt med bygg og energigruppens leder Eirik Hordnes på tlf:45206653 eller e-post: eirikhordnes@gmail.com.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.10.2013

Nyheter

DSC_0003
Prosjekt: Energismart

Få gratis energiråd

26.02.2019 | Sist oppdatert: 26.02.2019

Bruker du mer energi enn du ønsker? I samarbeid med studenter ved Høgskolen på Vestlandet gir vi nå igjen gratis energirådgivning til boligeiere i Bergen, men vær rask. Det er begrenset med plasser!

Oystesevassdraget-reddet

Regjeringen bevarer Øystesevassdraget

28.08.2017 | Sist oppdatert: 24.04.2018

Regjeringen gikk i dag inn for å bevare det unike Øystesevassdraget i Hordaland. Enestående elvenatur er nå reddet. – Dette er en stor seier! Øystesevassdraget er en nasjonal perle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturlig onsdag november 2016

Har vi glemt biologien i all teknologien?

15.03.2017 | Sist oppdatert: 06.09.2017

Visste du at vår egen skog lagrer mer karbon per kvadratmeter enn tropisk regnskog? Hvorfor er vi da så opptatt av å verne skog i andre land, men ikke hjemme? Dette var noen av spørsmålene som samlet 60 personer i Boksalongen 2. november 2016 for å få med seg dette møtet, arrangert av Naturvernforbundets ressursgruppe for klima og transport i Hordaland.

Hans Kleivdal innleder på Naturlig onsdag 5.10.2016.

Kva er eigentleg grøn industri?

09.01.2017 | Sist oppdatert: 06.09.2017

Onsdag 5. oktober hadde Naturvernforbundets faggruppe for bygg og energi invitert til Naturleg onsdag på Litteraturhuset i Bergen. Temaet for kvelden var grøn industri. Korleis kan ein drive industri som støttar opp under det moderne samfunnet utan å gå på bekostning av naturen? Kva skal til for å oppnå ein reelt bærekraftig industri?

Viser fra 1 til 4 av totalt 148 artikler