Du er her:

Bergen med klimaendringer.

Bergen, havstigning, klima, Norge, konsekvenser.

Ole Brumm-politikk gir bilkaos

- Ja, takk begge deler, sa Brumm da han ble tilbudt melk eller honning. Om vi gjør som Ole Brumm og velger både mer vei og mer kollektivtransport blir resultatet vekst i biltrafikken.

I BT 26. mars gleder fylkesordføreren og byutviklingsbyråden seg over nedgang i andel bilreiser. Det ville Naturvernforbundet også ha gjort, dersom politikerne hadde ført en politikk som gjorde at nedgangen ble varig.

Men Byrådet og Fylkestinget gjør det motsatte. Gang på går de inn for bygging av nye veier og utvidelse av eksisterende. Det gjelder utvidelser i retning Sotra, Norhordland, Arna og Os.

Transportforskerne er tydelige: Veibygging i pressområder gir vekst i biltrafikk. En eventuell køreduksjon er kun midlertidig, fordi økt kapasitet spises opp av de nye bilreisene den genererer.

Bilen har ofte fordeler for den reisende som buss og bane ikke kan slå. Derfor vil for mange foretrekke bil, selv om det finnes et brukbart kollektiv- og sykkeltilbud ved siden av. Resultatet blir køer, klimagassutslipp og giftlokk.

Når politikere bruker bygging av bybane som miljøalibi når de vil bygge vei, så lurer de seg selv og befolkningen. Ekstra bilreiser er økt miljøbelastning, selv om man samtidig får økt kollektivandel.

Veibygging fortrenger satsing på gange-, sykling og kollektivtrafikk. Veier er dyrt og budsjettene er begrenset. Allerede med dagens veianlegg har vestlandsk samferdsel et enormt vedlikeholdsetterslep. Mange veier trenger sikringstiltak.

Hvis politikerne velger nye motorveier i alle retninger og monsterbroer til milliarder, hvordan vil de da få råd til storstilt satsing på alt det andre? Veier konkurrerer også om areal med de mer miljøvennlige transportformene. I Bergen er areal en knapphet, iallefall om man ikke ønsker å rive hus eller rasere friluftsområder.

Det er bra dersom nedgangen i bilreiser oppmuntrer Byrådet og Fylkestinget til å satse mer på kollektivtrafikk og sykkelveier. Men vi frykter at de tar det til inntekt for at byens og fylkets samferdselspolitikk er på riktig spor. Det er den ikke før de følger rådene fra fagmiljøene for pressområder som Bergen: Ikke øk veikapasiteten. Ikke bygg nye motorveier. Bruk pengene på å gjøre det enklere å gå, sykle og reise kollektivt.

Lenke til artikkelen på bt.nohttp://www.bt.no/meninger/debatt/Ole-Brumm-politkk-gir-bilkaos-3088097.html#.UzSg2a2KDpA

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.03.2014

Nyheter

DSC_0003
Prosjekt: Energismart

Få gratis energiråd

26.02.2019 | Sist oppdatert: 26.02.2019

Bruker du mer energi enn du ønsker? I samarbeid med studenter ved Høgskolen på Vestlandet gir vi nå igjen gratis energirådgivning til boligeiere i Bergen, men vær rask. Det er begrenset med plasser!

Oystesevassdraget-reddet

Regjeringen bevarer Øystesevassdraget

28.08.2017 | Sist oppdatert: 24.04.2018

Regjeringen gikk i dag inn for å bevare det unike Øystesevassdraget i Hordaland. Enestående elvenatur er nå reddet. – Dette er en stor seier! Øystesevassdraget er en nasjonal perle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturlig onsdag november 2016

Har vi glemt biologien i all teknologien?

15.03.2017 | Sist oppdatert: 06.09.2017

Visste du at vår egen skog lagrer mer karbon per kvadratmeter enn tropisk regnskog? Hvorfor er vi da så opptatt av å verne skog i andre land, men ikke hjemme? Dette var noen av spørsmålene som samlet 60 personer i Boksalongen 2. november 2016 for å få med seg dette møtet, arrangert av Naturvernforbundets ressursgruppe for klima og transport i Hordaland.

Viser fra 1 til 4 av totalt 149 artikler