Du er her:

Bergen med klimaendringer.

Bergen, havstigning, klima, Norge, konsekvenser.

Ole Brumm-politikk gir bilkaos

- Ja, takk begge deler, sa Brumm da han ble tilbudt melk eller honning. Om vi gjør som Ole Brumm og velger både mer vei og mer kollektivtransport blir resultatet vekst i biltrafikken.

I BT 26. mars gleder fylkesordføreren og byutviklingsbyråden seg over nedgang i andel bilreiser. Det ville Naturvernforbundet også ha gjort, dersom politikerne hadde ført en politikk som gjorde at nedgangen ble varig.

Men Byrådet og Fylkestinget gjør det motsatte. Gang på går de inn for bygging av nye veier og utvidelse av eksisterende. Det gjelder utvidelser i retning Sotra, Norhordland, Arna og Os.

Transportforskerne er tydelige: Veibygging i pressområder gir vekst i biltrafikk. En eventuell køreduksjon er kun midlertidig, fordi økt kapasitet spises opp av de nye bilreisene den genererer.

Bilen har ofte fordeler for den reisende som buss og bane ikke kan slå. Derfor vil for mange foretrekke bil, selv om det finnes et brukbart kollektiv- og sykkeltilbud ved siden av. Resultatet blir køer, klimagassutslipp og giftlokk.

Når politikere bruker bygging av bybane som miljøalibi når de vil bygge vei, så lurer de seg selv og befolkningen. Ekstra bilreiser er økt miljøbelastning, selv om man samtidig får økt kollektivandel.

Veibygging fortrenger satsing på gange-, sykling og kollektivtrafikk. Veier er dyrt og budsjettene er begrenset. Allerede med dagens veianlegg har vestlandsk samferdsel et enormt vedlikeholdsetterslep. Mange veier trenger sikringstiltak.

Hvis politikerne velger nye motorveier i alle retninger og monsterbroer til milliarder, hvordan vil de da få råd til storstilt satsing på alt det andre? Veier konkurrerer også om areal med de mer miljøvennlige transportformene. I Bergen er areal en knapphet, iallefall om man ikke ønsker å rive hus eller rasere friluftsområder.

Det er bra dersom nedgangen i bilreiser oppmuntrer Byrådet og Fylkestinget til å satse mer på kollektivtrafikk og sykkelveier. Men vi frykter at de tar det til inntekt for at byens og fylkets samferdselspolitikk er på riktig spor. Det er den ikke før de følger rådene fra fagmiljøene for pressområder som Bergen: Ikke øk veikapasiteten. Ikke bygg nye motorveier. Bruk pengene på å gjøre det enklere å gå, sykle og reise kollektivt.

Lenke til artikkelen på bt.nohttp://www.bt.no/meninger/debatt/Ole-Brumm-politkk-gir-bilkaos-3088097.html#.UzSg2a2KDpA

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.03.2014

Nyheter

Naturlig Onsdag - 04.12.2013 på the Hub - Er tett rett?

27.12.2013 | Sist oppdatert: 21.01.2014

Første onsdag hver måned arrangerer Naturvernforbundet Hordaland den åpne møteplassen Naturlig onsdag. Temaet for desembers Naturlige Onsdag, arrangert på The Hub, omhandlet bygg, energi og hvordan forskriftene kan bygge oppunder miljøvennlige bygg til lands. Dette er særlig aktuelt da en ny energirevisjon av teknisk byggforskrift er foreslått, hvor endelig høring rundt dette skjer i løpet av 2014. Samlingen ble titulert "er tett rett?", ettersom trenden går i retning av mer tette, godt isolerte bygg som mange intuitivt er skeptisk til.

3 fyringstips(1)

Fyrer du rett?

18.12.2013 | Sist oppdatert: 18.12.2013

Når snøen faller og temperaturen synker godt under 0 er det mange som hygger seg foran peisen. Mange vet likevel ikke hvordan man skal fyre riktig. Derfor har Naturvernforbundet laget en instruksjonsvideo for rett vedfyring sammen med Miljødirektoratet, Feiermesternes Landsforening og Norsk Varme.

Arild Haukeland og Vibeke Døsvik Haukeland På utsiden av sitt nybygde hus i malingsfritt Osp.

Familieprosjekt miljøhus

Miljøengasjement og bygginteressen gjorde sitt til at familien Døsvik Haukeland virkelig tok sats når de skulle bygge seg hus på Lindås. Huset i malingsfritt osp ble godt isolert med et vannbårent varmesystem drevet av solfanger, vedovn med vannkappe og luft til vann varmepumpe. Familien storkoser seg i sitt nye hjem.

Ertettrett-Naturligonsdag (1 of 1)
Det er klart for ny Naturlig onsdag:

Er tett rett? Hvordan bør vi få lov til å bygge?

27.11.2013 | Sist oppdatert: 28.11.2013

Alle som bygger skal følge kravene i de tekniske forskriftene. Hvordan bør de nye tekniske forskriftene bli for at vi skal kunne bygge mest mulig miljøvennlig? Naturvernforbundet inviterer til åpent møte neste onsdag kl 19:00 på HUB-Bergen.

Viser fra 29 til 32 av totalt 149 artikler