Du er her:

Bergen med klimaendringer.

Bergen, havstigning, klima, Norge, konsekvenser.

Ole Brumm-politikk gir bilkaos

- Ja, takk begge deler, sa Brumm da han ble tilbudt melk eller honning. Om vi gjør som Ole Brumm og velger både mer vei og mer kollektivtransport blir resultatet vekst i biltrafikken.

I BT 26. mars gleder fylkesordføreren og byutviklingsbyråden seg over nedgang i andel bilreiser. Det ville Naturvernforbundet også ha gjort, dersom politikerne hadde ført en politikk som gjorde at nedgangen ble varig.

Men Byrådet og Fylkestinget gjør det motsatte. Gang på går de inn for bygging av nye veier og utvidelse av eksisterende. Det gjelder utvidelser i retning Sotra, Norhordland, Arna og Os.

Transportforskerne er tydelige: Veibygging i pressområder gir vekst i biltrafikk. En eventuell køreduksjon er kun midlertidig, fordi økt kapasitet spises opp av de nye bilreisene den genererer.

Bilen har ofte fordeler for den reisende som buss og bane ikke kan slå. Derfor vil for mange foretrekke bil, selv om det finnes et brukbart kollektiv- og sykkeltilbud ved siden av. Resultatet blir køer, klimagassutslipp og giftlokk.

Når politikere bruker bygging av bybane som miljøalibi når de vil bygge vei, så lurer de seg selv og befolkningen. Ekstra bilreiser er økt miljøbelastning, selv om man samtidig får økt kollektivandel.

Veibygging fortrenger satsing på gange-, sykling og kollektivtrafikk. Veier er dyrt og budsjettene er begrenset. Allerede med dagens veianlegg har vestlandsk samferdsel et enormt vedlikeholdsetterslep. Mange veier trenger sikringstiltak.

Hvis politikerne velger nye motorveier i alle retninger og monsterbroer til milliarder, hvordan vil de da få råd til storstilt satsing på alt det andre? Veier konkurrerer også om areal med de mer miljøvennlige transportformene. I Bergen er areal en knapphet, iallefall om man ikke ønsker å rive hus eller rasere friluftsområder.

Det er bra dersom nedgangen i bilreiser oppmuntrer Byrådet og Fylkestinget til å satse mer på kollektivtrafikk og sykkelveier. Men vi frykter at de tar det til inntekt for at byens og fylkets samferdselspolitikk er på riktig spor. Det er den ikke før de følger rådene fra fagmiljøene for pressområder som Bergen: Ikke øk veikapasiteten. Ikke bygg nye motorveier. Bruk pengene på å gjøre det enklere å gå, sykle og reise kollektivt.

Lenke til artikkelen på bt.nohttp://www.bt.no/meninger/debatt/Ole-Brumm-politkk-gir-bilkaos-3088097.html#.UzSg2a2KDpA

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.03.2014

Nyheter

Hans Kleivdal innleder på Naturlig onsdag 5.10.2016.

Kva er eigentleg grøn industri?

09.01.2017 | Sist oppdatert: 06.09.2017

Onsdag 5. oktober hadde Naturvernforbundets faggruppe for bygg og energi invitert til Naturleg onsdag på Litteraturhuset i Bergen. Temaet for kvelden var grøn industri. Korleis kan ein drive industri som støttar opp under det moderne samfunnet utan å gå på bekostning av naturen? Kva skal til for å oppnå ein reelt bærekraftig industri?

Byråden diskuterer med etatene på Naturlig onsdag 2.3.2016

Fra Grønn strategi til klimahandling

24.06.2016 | Sist oppdatert: 06.09.2017

Avtalen etter Klimatoppmøtet i Paris sender et svært sterkt signal til Norge og resten av verden om å fjerne utslippene våre helt, så raskt som mulig. I 2015 la Bergen Kommune ut sitt høringsutkast til Klima- og energihandlingsplan frem mot 2050. Hva forplikter Bergen seg til? Og hvor effektive er egentlig klima- og energihandlingsplaner? Dette var tema for Naturvernforbundet Hordalands månedlige arrangement Naturlig onsdag 2. mars.

CC0 Public Domain , pixabay
Vi skal ikke ha uendelig vekst i varetransport

Godsterminalen bør bli der den er!

13.05.2016 | Sist oppdatert: 06.09.2017

Hvor mye gods skal hver enkelt av oss forbruke? Må virkelig godsterminalen flyttes ut av sentrum til stor skade for dem som rammes, for å gi plass til økende godstransport?

FOE COP15 demo3

Innfør en stigende karbonavgift og del den ut til folket!

29.01.2016 | Sist oppdatert: 29.01.2016

Er det overhodet mulig å fase ut fossilt brensel raskt nok til å unngå katastrofe? Klimaavtalen fra Paris kan bli en milepæl i kampen mot klimaendringene, dersom alle land legger seg i selene for å kutte utslippene raskt.

Viser fra 5 til 8 av totalt 149 artikler