Du er her:

Politikk, takk!

- Det er upraktisk, dyrt og slitsomt å skulle leve miljøvennlig. Slik lød innledningen i foredraget som leder i Naturvernforbundet i Bergen, Sivert Straume, holdt på Bergen Venstres partimøte på Verdens miljødag 5. juni. Likevel valgte 2 av de 10 frammøtte å sende sms med teksten NATUR til 2077 og på den måten bli medlem i Naturvernforbundet.

Straume viste blant annet til at det tar halvannen time med buss og tog fra Mjeldheimskleiva i Arna til Øyjorden over Sanviken, hvis det i det hele tatt går buss, mens det med bil tar 22 minutter.

- Løsningene på miljøproblemene ligger i politikken, sa Straume. - Likevel må vi begynne med den enkelte. For hva hjelper det om vi vet hvilke politiske vedtak som skal til for å ordne opp i trafikkaoset i Bergen når vi likevel sitter med det Byrådet vi har? Fordi vi lever i et demokrati og ikke i et diktatur der eneste tillatte parti er Naturvernforbundet, så er god miljøpolitikk avhengig av oppslutning blant velgerne. Vi trenger velgere som synes at miljøvern er viktig.

Ikke bare det. De må synes det er viktig nok til at de prioriterer det høyere enn andre saker når de stemmer ved valg. Da må vi ha velgere som ikke bare mener, men føler, at miljøvern er viktig. Vi må ha velgere som blir sinte når de hører om økt forurensning eller slappe klimatiltak. Hva skal til for at folk skal bli sinte på miljøet sine vegne? De må identifisere seg med miljøvern. De må oppleve seg som en miljøverner. Da må de først begynne å handle som en miljøverner. Når folk ser at de selv handler miljøvennlig, så gjør det noe med identiteten og det blir personlig viktig for dem at samfunnet tar vare på miljøet. Du kan synes det er dumt at flytrafikken øker fordi det skader klimaet. Men tenk om du en gang skulle ha takket nei til en tur til Maldivene av hensyn til klimaet. Da ville du kanskje blitt rasende når du hører at kapasiteten på Flesland skal utvides så mye at økningen i flyreiser kommer til å utnulle effekten av alle klimatiltakene Bergen kommune har hatt fantasier om å kunne gjennomføre i sin klimaplan.

Foredraget inneholdt også en uformell spørreundersøkelse blant de frammøtte, hvor det framkom at samtlige i salen syntes miljøvern var blant de viktigste sakene i vår tid. Likevel var det bare to som var medlem i en miljøvernorganisasjon. Til sammenligning var det 8 som hadde en eller annen form for rabattkort, selv om ingen av dem mente at litt lavere priser på varer å tjenester var en viktig sak.Straume tok resultatet til inntekt for synet om at egeninteressen gjør seg sterkt gjeldende i menneskers valg og at gode holdninger spiller mindre rolle. Han mente at det derfor må legges til rette for at miljøvennlig livsstil spiller på lag med egeninteressen. - Det må bli lettest og billigst å leve miljøvennlig, og da må det politikk til, mente han.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.06.2012

Nyheter

DSC_0003
Prosjekt: Energismart

Få gratis energiråd

26.02.2019 | Sist oppdatert: 26.02.2019

Bruker du mer energi enn du ønsker? I samarbeid med studenter ved Høgskolen på Vestlandet gir vi nå igjen gratis energirådgivning til boligeiere i Bergen, men vær rask. Det er begrenset med plasser!

Oystesevassdraget-reddet

Regjeringen bevarer Øystesevassdraget

28.08.2017 | Sist oppdatert: 24.04.2018

Regjeringen gikk i dag inn for å bevare det unike Øystesevassdraget i Hordaland. Enestående elvenatur er nå reddet. – Dette er en stor seier! Øystesevassdraget er en nasjonal perle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturlig onsdag november 2016

Har vi glemt biologien i all teknologien?

15.03.2017 | Sist oppdatert: 06.09.2017

Visste du at vår egen skog lagrer mer karbon per kvadratmeter enn tropisk regnskog? Hvorfor er vi da så opptatt av å verne skog i andre land, men ikke hjemme? Dette var noen av spørsmålene som samlet 60 personer i Boksalongen 2. november 2016 for å få med seg dette møtet, arrangert av Naturvernforbundets ressursgruppe for klima og transport i Hordaland.

Viser fra 1 til 4 av totalt 149 artikler