Du er her:

  • Hordaland
  • Statsbudsjettet 2013: Satsingen på energieffektivisering uteblir

Statsbudsjettet 2013: Satsingen på energieffektivisering uteblir

Regjeringen fortsetter letingen etter olje i sårbare havområder, mens den store satsingen på energieffektivisering og miljøvennlig oppvarming uteblir. Nasjonalbudsjettets prognose tilsier at klimagassutslippene i 2020 vil være 56,9 millioner tonn CO2, ca. 10 millioner høyere enn det norske klimamålet. Da er det klart at det trengs mer radikale grep.

Energieffektivisering og miljøvennlig oppvarming
I klimaforliket som ble vedtatt på Stortinget før sommeren er det fastlagt flere gode intensjoner for satsingen på energieffektivisering og det er varslet et forbud mot fyring med fossil olje i 2020. Dessverre følges ikke dette opp i statsbudsjettet. Enova får 64 millioner mindre til neste år (1836 millioner i 2013 mot 1900 millioner i år). Det betyr at vi ikke kan forvente en skikkelig satsing på energieffektivisering og miljøvennlig oppvarming. For å få fart på utfasingen av alle landets oljefyrer burde avgiften på fyringsolje økt betydelig. Statsbudsjettet inneholder heller ikke en reell økning i el-avgiften som ville gjort energisparing mer lønnsomt.

Som vedtatt i klimaforliket økes kapitalen i Energifondet, som Enova disponerer, med 10 milliarder, men disse pengene vil først gi avkastning fra 2014. Grunnen til at Enova får mindre penger i 2013 skyldes hovedsaklig lavere inntekter fra nettariffen på grunn av at næringskunder skal betale mindre. Naturvernforbundet gikk mot denne endringen tidligere i år.

På den positive siden satses det videre på kompetanseheving i byggenæringen, bl.a. gjennom Lavenergiprogrammet. Det er allikevel mye som gjenstår før det store potensialet for redusert energiforbruk der vi bor og jobber, vil realiseres. Regjeringen skal i løpet av året sette et mål for energieffektivisering. Naturvernforbundet har sendt et brev til flere departementer om at dette målet bør være å redusere energiforbruket med 7 TWh innen 2020. I brevet adresserer vi også andre viktige grep for å følge opp klimaforliket på energieffektivisering og miljøvennlig oppvarming.

Olje
I statsbudsjettet bevilges det 130 millioner kroner i 2013 til kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger, særlig i nord. Klimaforskerne sier vi har funnet mer olje enn vi kan ta opp av hensyn til klimaet. Allikevel kjører regjeringen på med oljeleting i sårbare havområder ved Jan Mayen og i Barentshavet. Vi vil aldri klare å redusere klimagassutslippene så lenge oljeindustrien får tilgang til stadig nye områder.

Oljeindustrien er Norges største forurenser. I 2013 økes CO2-avgiften for oljeindustrien slik det ble varslet i klimameldingen. Denne avgiftsøkningen sørger allikevel bare for at oljeindustriens kostnader for å forurense blir omtrent de samme som de var i 2007, før industrien ble en del av kvotesystemet. For at utslippene skal ned fra denne sektoren må avgiften økes ytterligere. Notat om oppsummering av CO2-avgift og sokkelen
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.10.2012

Nyheter

DSC_0003
Prosjekt: Energismart

Få gratis energiråd

26.02.2019 | Sist oppdatert: 26.02.2019

Bruker du mer energi enn du ønsker? I samarbeid med studenter ved Høgskolen på Vestlandet gir vi nå igjen gratis energirådgivning til boligeiere i Bergen, men vær rask. Det er begrenset med plasser!

Oystesevassdraget-reddet

Regjeringen bevarer Øystesevassdraget

28.08.2017 | Sist oppdatert: 24.04.2018

Regjeringen gikk i dag inn for å bevare det unike Øystesevassdraget i Hordaland. Enestående elvenatur er nå reddet. – Dette er en stor seier! Øystesevassdraget er en nasjonal perle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturlig onsdag november 2016

Har vi glemt biologien i all teknologien?

15.03.2017 | Sist oppdatert: 06.09.2017

Visste du at vår egen skog lagrer mer karbon per kvadratmeter enn tropisk regnskog? Hvorfor er vi da så opptatt av å verne skog i andre land, men ikke hjemme? Dette var noen av spørsmålene som samlet 60 personer i Boksalongen 2. november 2016 for å få med seg dette møtet, arrangert av Naturvernforbundets ressursgruppe for klima og transport i Hordaland.

Viser fra 1 til 4 av totalt 149 artikler