Du er her:

Kontaktinformasjon

Naturvernforbundet Hordaland

Postadresse: Bryggen 23, 5003 Bergen
Besøksadresse: Jakobsfjorden 4. etasje (ligger i bygg nr. 167/1613)
Telefon: 55 30 06 60
Faks: 55 30 06 50
E-post: hordaland@naturvernforbundet.no
Nett: naturvernforbundet.no/hordaland
Videotelefon: naturvern.bergen@vcn.no

Org.nr: 966020075
Kontonummer: 90130539377

Se denne videosnutten for å finne oss.