Du er her:

  • Hordaland
  • Hule Eiker – en utvalgt naturtype

Foto: Jorunn Vallestad

Hule Eiker – en utvalgt naturtype

Ikveld var siste Naturlig onsdag før sommeren, og mens solen skinte utenfor samlet en gjeng engasjerte mennesker seg på Kafé Krystall for å høre foredrag om ”verdifulle hulrom – biomangfold i hule eiker”. Foredragsholderne Idar Reisatd, rådgiver hos Bergen Kommune, og Olaug Vetti Kvam, førstekonsulent ved Skolelaboratoriet i realfag hos Universietet i Bergen, gav oss en innføring om naturmangfoldloven og utvalgte naturtyper.

Idar Reistad, som har lang erfaring fra Grønn Etat, begynte kvelden med en introduksjon av kartlegging av naturtyper, som kommuner skal ta hensyn til etter naturmangfoldloven. Denne loven tredte i kraft i 2009, og erstattet naturvernloven fra tidligere. All natur ble inkludert, med fokus på bærekraftig bruk og vern. I tillegg er nye elementer inkludert, som utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Under utvalgte naturtyper finner vi blant annet hule eiker, og for øyeblikket er en handlingsplan for denne naturtypen inne til høring. Hule eiker har blitt utvalgt på grunn av sitt potensiale for høyt artsmangfold. Opptil 1500 arter kan leve i og rundt hule eiker, mange av disse er spesialister eller avhengige av eiken for å overleve. Blant dem finner man mange arter av sopp, lav og innsekter, mange av dem på rødlisten. Eiketrær kan bli veldig gamle, og hule eiker er som regel over 200 år gamle. For å kvalifisere som utvalgt naturtype må eikene måle over 200 cm i omkrets, eller over 95 cm i omkrets hvis de er synlig hule. Om eikene er veldig gamle finnes det forskrifter som hindrer dem i å bli hugget ned uten kunngjøring.

Siden 2000 har Bergen kommune kartlagt forskjellige naturtyper, deriblant marine naturtyper og hule eiker, i tillegg til flere enkeltarter som er truet eller lite utbredt, som for eksempel ramsløkflue, elvemusling og sjøørret. Det samarbeides med flere institusjoner, og artene legges inn på kart, som forhåpentligvis snart blir tilgjengelig på nasjonalt basis. Våren 2008 delte miljøvernminister Solheim ut arter til alle kommuner i Norge som trengtes å bli godt ivaretatt, for å øke bevisstheten og kunnskap om artene. Bergen Kommune fikk ramsløkfluen, en art som man i utgangspunktet hadde lite kjennskap til. Eksperter ble involvert, og ramsløkfluen er nå godt kartlagt i kommunen.

Olaug Vetti Kvam fra UiB ga oss mer informasjon om hvorfor det er så viktig å ta vare på hule eiker. Hun poengterte viktigheten av at alle hjelper til å registrere hule eiker, både privatpersoner, organisasjoner og skoler. Data om trærne registreres på www.miljolare.no, under aktiviteten ”Store gamle trær” Her finnes det også informasjon om hvordan du beregner omkrets, høyde og alder på eiketrærne. Det er også viktig å legge inn bilde av alle de hule eikene man finner, mange av dem veldig flotte, gamle trær. Alle kan registrere seg på miljolare.no og det er ikke vanskelig å legge inn den nødvendige informasjonen om en eik. Kartleggingen har nettopp begynt og Bergen kommune og Naturvernforbundet ønsker kontakt med personer som kan tenke seg å bidra i det viktige kartleggingsarbeidet.

For å komme i gang med kartleggingen arrangerte Naturvernforbundet søndagstur med kartlegging av hule eiker i Kanadaskogen 10. juni. Olaug Vetti Kvam var med også da for å lære oss registreringsprosessen ute i felt. I tillegg hadde vi med oss entomolog Gunnar Kvifte som avdekket noen av de skjulte biologiske skattene i en gammel hul eik. Rapport fra denne turen kommer i egen artikkel.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.06.2012

Nyheter

Endelausmarka, ny motorvei på E39 Rådal Foto Statens vegvesen Hawkeye
LANSERER VISJON FOR BERGEN 2030

Nok er nok av bit for bit!

11.06.2019 | Sist oppdatert: 20.06.2019

Bit for bit bygges naturen vår ned - også i Bergen. Siden 2010 har areal tilsvarende hele Bergen sentrum gått fra grønt til grått. "Gode, Grønne Bergen - en by for bier og bergensere" er Naturvernforbundet Hordalands visjon for et Bergen som i 2030 er Norges grønneste storby, en by der natur ikke lenger ødelegges bit for bit.

Oystesevassdraget-reddet

Regjeringen bevarer Øystesevassdraget

28.08.2017 | Sist oppdatert: 24.04.2018

Regjeringen gikk i dag inn for å bevare det unike Øystesevassdraget i Hordaland. Enestående elvenatur er nå reddet. – Dette er en stor seier! Øystesevassdraget er en nasjonal perle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

DNS 2016_powerpoint (27 of 29)

Nå kan du melde deg på!

01.02.2017 | Sist oppdatert: 06.09.2017

Verdier i vann og på land er et undervisningsopplegg for 4.-7. trinn utarbeidet av Naturvernforbundet Hordaland med støtte fra Den naturlige skolesekken. Her finner du informasjon og påmelding for skoler som vil bruke nærnaturen som klasserom, og frivillige som vil spre kunnskap og engasjement om naturen til skoleelever som naturguide i Naturvernforbundet Hordaland.

29649683123_ec8a234193_o

Les om Naturskattejakt i Hordnesskogen!

Søndag 2. oktober 2016 inviterte Hordnesskogens venner og Naturvernforbundet Hordaland til en aktivitetsdag for barnefamilier og andre, i det fantastiske natur- og friluftsområdet Hordnesskogen, som definitivt er verdt å ta vare på!

Viser fra 1 til 4 av totalt 156 artikler