Du er her:

  • Hordaland
  • Krever avslag på småkraftsøknader

Krever avslag på småkraftsøknader


Urørt natur rundt Dettefossen
Naturvernforbundet Hordaland stiller seg kritisk til mangelen på hensyn til biologisk mangfold og naturvern i søknadene om Kvitno kraftverk og Einungstølsåna kraftverk i Odda kommune.

I begge søknadene vil bygging av småkraftverk påvirke områder definert som Inngrepsfrie Naturområder I Norge (INON), som er uten større tekniske inngrep. Dette mener Naturvernforbundet Hordaland strider mot de nasjonale miljømålene om å hindre oppsplitting og ødeleggelse av gjenværende naturområder med urørt preg.

- begge disse prosjektene strider mot det nasjonale miljømålet om styrket vern av urørt natur, om søknadene innvilges vil det vise hvor lite slike definisjoner betyr for beskyttelse av natur i praksis, sier Eva Kittelsen I Naturvernforbundet Hordaland.

I uttalelsene påpekes det at begge prosjektene vil medføre store konsekvenser for det biologiske mangfoldet i de aktuelle områdene.

- Fossekallens leveområdet vil bli sterkt forringet eller forsvinne i begge disse områdene og også den truede kvitryggspetten holder til i området rundt Kvitnoelva. Villreinen har sine siste leveområder i Norges fjellområder, påpeker hun til slutt.

Søknadene om Kvitno- og Einungstølsåna kraftverk er kun to av mange søknader som nå er inne hos NVE. Naturvernforbundet Hordaland mener at mengden søknader i seg selv er blitt et problem, spesielt når de fram til nå har vært vurdert som individuelle prosjekt istedenfor igjennom en helhetlig plan.

- Vi frykter at den fylkesdelvise planen det nå jobbes med vil ta så lang tid at en risikerer påbegynt oppsplitting i mange områder dersom enkeltprosjekter godkjennes her og der før planen er på plass, derfor mener vi at alle søknadene nå burde settes på hold intil den er på plass

I sine uttalelser har Naturvernforbundet Hordaland følgelig gått i mot begge disse søknadene og krever nå at de avvises av NVE.

Nyheter

Norway-3611382_1920

Kritisk til nye oppdrettsannlegg i Hardanger

28.04.2021 | Sist oppdatert: 10.11.2021

Oppdrettsselskapa Eide Fjordbruk og Lingalaks har søkt om å ta i bruk to nye område i Samlafjorden. Naturvernforbundet Hordaland og Naturvernforbundet i Kvam er svært kritisk til planane.

Endelausmarka, ny motorvei på E39 Rådal Foto Statens vegvesen Hawkeye
LANSERER VISJON FOR BERGEN 2030

Nok er nok av bit for bit!

11.06.2019 | Sist oppdatert: 20.06.2019

Bit for bit bygges naturen vår ned - også i Bergen. Siden 2010 har areal tilsvarende hele Bergen sentrum gått fra grønt til grått. "Gode, Grønne Bergen - en by for bier og bergensere" er Naturvernforbundet Hordalands visjon for et Bergen som i 2030 er Norges grønneste storby, en by der natur ikke lenger ødelegges bit for bit.

Oystesevassdraget-reddet

Regjeringen bevarer Øystesevassdraget

28.08.2017 | Sist oppdatert: 24.04.2018

Regjeringen gikk i dag inn for å bevare det unike Øystesevassdraget i Hordaland. Enestående elvenatur er nå reddet. – Dette er en stor seier! Øystesevassdraget er en nasjonal perle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 158 artikler