Du er her:

Med naturen som klasserom. Foto: Borgar Emanuelsen Bohlin.

Med naturen som klasserom. Foto: Borgar Emanuelsen Bohlin.

Nå kan du melde deg på!

Verdier i vann og på land er et undervisningsopplegg for 4.-7. trinn utarbeidet av Naturvernforbundet Hordaland med støtte fra Den naturlige skolesekken. Her finner du informasjon og påmelding for skoler som vil bruke nærnaturen som klasserom, og frivillige som vil spre kunnskap og engasjement om naturen til skoleelever som naturguide i Naturvernforbundet Hordaland.

Denne våren (apr-mai) reiser Naturvernforbundet Hordaland og Statens Naturoppsyn igjen ut til skoler i Hordaland med vårt undervisningsopplegg "Verdier i vann og på land". Bli med og bruk naturen som klasserom!

Hva går prosjektet ut på?
Gjennom mange års samarbeid med Den naturlige skolesekken, har Naturvernforbundet Hordaland og Statens Naturoppsyn, i samarbeid med lærere i Bergen, Voss og Fusa kommune utviklet prosjektet «Verdier i vann og på land». Prosjektet er et flerfaglig undervisningsopplegg som legger til rette for at flere skoler i Hordaland skal ta i bruk vassdrag og strandsoner i skolens nærmiljø. Med artsplansjer, håver, luper, bestemmelsesnøkler, petriskåler og dramsglass, får elever (4.-7. trinn) i felt bruke naturen som klasserom for å lære om verdier i sin nærnatur. De kartlegger og lærer om hvordan økosystemer inngår i en større sammenheng. Vi har utviklet et nettverk av engasjerte og formidlingsglade frivillige naturguider som kan støtte lærerne under gjennomføring av feltarbeid. Prosjektet er støttet med midler fra Miljødirektoratet (gjennom Den naturlige skolesekken) og Sparebanken Vest.

Den naturlige skolesekken (DNS) er en nasjonal skolesatsing fra utdannings- og miljømyndighetene. Satsingen skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap om og blir bevisste på bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer.

 

Nå er vi i gang igjen! I løpet av våren 2017 skal vi igjen reise ut med skoleelever og lærere på spennende ekskursjoner i skolenes nærnatur, og nå kan både interesserte skoler og frivillige melde seg på.

 

Påmelding for frivillige | Påmelding for skoler

(eller kontakt Borgar på hordaland@naturvernforbundet.no / 55300660)

 

Skoler kan også søke om å delta i den nasjonale satsingen Den naturlige skolesekken. Les mer her.  Søknadsfrist 30. mars

Hvem kan bli med som frivillig naturguide?
Alle som har en interesse for naturen og ønsker å bli med for å spre kunnskap og engasjemet til barn. Deltakelse i prosjektet stiller ingen formelle krav om biologi- eller lærerutdanning, da det faglige innholdet er tilpasset grunnskolenivå, og kan raskt tillæres. Derimot er selvsagt interesse for både naturmangfold, biologi og pedagogiske evner en stor fordel!

Hvorfor bør jeg bli med?
Som naturguide i prosjektet har du mulighet til å skaffe deg relevant erfaring fra frivillig engasjement, knytte kontakter og bli kjent med andre hyggelige og engasjerte frivillige - det hele kombinert med flotte naturopplevelser og synet av barns iver når de krabber i vannkanten på jakt etter vannkalver og flimmermark. Deltar du på minimum én feltdag og én labdag, vil du få en attest på deltakelse i prosjektet. Om du finner at dette var så gøy at du vil bli med på flere utflukter, blir vi veldig glade!

Hva skjer om jeg melder meg på?
Da vil prosjektkoordinator Borgar i Naturvernforbundet Hordaland ta kontakt med deg, du vil motta informasjon fortløpende, og etter hvert inviteres til infomøte med ham og naturveileder Kjersti Follesøy i Statens Naturoppsyn. Dette møtet blir fortrinnsvis i mars.

Praktisk informasjon
Undervisningsopplegget er lagt opp slik at hver skole vi besøker, får tilbud om én feltdag og én labdag. Gjennomføring skjer i samarbeid mellom lærere, elever og naturguider. Det beste er om hver naturguide er med på i alle fall én dag i felt og én på lab, med samme skole. Da blir du bedre kjent med elevene!

I felt: Naturguider møter opp på skolen kl 8, for en liten presentasjon av seg selv og målet for dagen. Alle går sammen til området i skolens nærnatur der opplegget skal gjennomføres. Naturguider fordelt på tre poster (to personer på hver post) samarbeider med lærere om å veilede elever i å identifisere det de finner, svare på spørsmål de måtte ha, og fortelle litt om slike ting som miljøtilstand og hvordan vi tar vare på naturen. Postene: Vårtegn og andre planter | Mangfold i rennende vann/bekkMangfold i stillestående vann/tjern.

På lab: naturguider samarbeider med lærere i nærmere artsbestemmelse og viser hvordan resultater fra feltdagen legges inn på miljolare.no.

Alle reiseutlegg dekkes av prosjektet, dersom du tar vare på gyldig kvittering.

 

Se flere bilder fra tidligere utflukter her.

Image
13. mai 2016 reiste vi til Paradis skole for å gjennomføre undervisningsopplegg med 6. trinn. Foto: Borgar Emanuelsen Bohlin

 

ImageImageImageImage
Naturguider i aksjon! Ø.v.: Naturguide Linda Emilie Thoresen, ø.h. Naturguide Petter Inge Nes, n.v. naturveileder i Statens Naturoppsyn Kjersti Follesøy, n.h. naturguide og praktikant fra Institutt for Biologi Liv-Åse Hesvik-Lorck (venstre) og naturguide Silje Stornes. Foto: Borgar Emanuelsen Bohlin / Naturvernforbundet Hordaland.

 

- Påmelding for frivillige -


 

Er din skole interessert i å være med? Fyll ut skjemaet nedenfor, eller ta kontakt på hordaland@naturvernforbundet.no.

Den naturlige skolesekken Hordaland er støttet av Miljødirektoratet. 

 

- Påmelding for skoler -

 

 

 


Nyheter

Oystesevassdraget-reddet

Regjeringen bevarer Øystesevassdraget

28.08.2017

Regjeringen gikk i dag inn for å bevare det unike Øystesevassdraget i Hordaland. Enestående elvenatur er nå reddet. – Dette er en stor seier! Øystesevassdraget er en nasjonal perle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

DNS 2016_powerpoint (27 of 29)

Nå kan du melde deg på!

01.02.2017

Verdier i vann og på land er et undervisningsopplegg for 4.-7. trinn utarbeidet av Naturvernforbundet Hordaland med støtte fra Den naturlige skolesekken. Her finner du informasjon og påmelding for skoler som vil bruke nærnaturen som klasserom, og frivillige som vil spre kunnskap og engasjement om naturen til skoleelever som naturguide i Naturvernforbundet Hordaland.

29649683123_ec8a234193_o

Les om Naturskattejakt i Hordnesskogen!

Søndag 2. oktober 2016 inviterte Hordnesskogens venner og Naturvernforbundet Hordaland til en aktivitetsdag for barnefamilier og andre, i det fantastiske natur- og friluftsområdet Hordnesskogen, som definitivt er verdt å ta vare på!

Naturlig onsdag juni 2016, web (6 of 10)

Kort tur til stor natur

29.06.2016

På vårens siste Naturlig onsdag 1. juni møtte 40 turglade mennesker opp på Litteraturhuset i Bergen for å få tips til hvordan de kan bruke naturen i nærområdet som kilde til gode sommeropplevelser.

Viser fra 1 til 4 av totalt 155 artikler