Du er her:

  • Hordaland
  • Regnskogens ABC og spørretime med Dag Hareide
Dag Hareide fra Regnskogsfondet i samtale med møteledere Åshild Idsø og Borgar Emanuelsen Bohlin.

Dag Hareide fra Regnskogsfondet i samtale med møteledere Åshild Idsø og Borgar Emanuelsen Bohlin.

Regnskogens ABC og spørretime med Dag Hareide

Regnskogen rommer mellom halvparten av jordas dyre- og plantearter. De siste tiårene har vi rasert halvparten. Dag Hareide i Regnskogsfondet var invitert til Naturlig onsdag 4. mars for å fortelle oss om hvordan vi kan ivareta Regnskogen.

Regnskog på Naturlig onsdag.
De fleste av oss kjenner til regnskogenes betydning i klimasammenheng. Regnskogene lagrer store mengder karbon og spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å bremse den globale oppvarmingen. Mellom 50 og 80 prosent av alle jordas dyr- og plantearter lever i de tropiske skogene, og dette biologiske mangfoldet er en viktig ressurs for alle menneskene på jorda.

De tropiske regnskogene i Sør–Amerika, Afrika og Sørøst- Asia er de eldste økosystemene på landjorden. De vokser i områder hvor det er varmt og fuktig. Det lange tidsrommet de har eksistert, 50 – 60 millioner år, og skogenes gunstige miljø for levende organismer, er grunnlaget for det enorme artsmangfoldet.

Arten mennesket raserer.
Regnskogen er eldgammel, men for arten menneske tok det bare noen tiår å rasere halvparten av skogene. De frodige regnskogene erstattes med plantasjer for soya- og palmeolje, og med beitemark for kveg som forsyner verden med kjøtt. Jakten på tropisk tømmer, og utvinning av olje, gull og mineraler er hovedårsaker til at regnskogen forsvinner - for alltid.

260 millioner mennesker har regnskogen som sitt hjem. Mange har bodd der i utallige generasjoner. I likhet med skogene de lever i, er disse urfolksgruppene enestående mangfoldige, både når det gjelder kultur og språk. Av alle språkene i verden utgjør regnskogfolkenes språk 50 prosent! Menneskene som lever i og av regnskogen har store kunnskaper om skogenes ressurser. I skogene samler de planter til mat, der går de på jakt, finner medisinplanter og byggematerialer. Skogen er selve livsgrunnlaget deres. Dag Hareide fortalte at han på en reise til Peru spurte høvdingen fra en indianerstamme om det var noe spesielt de trengte som Regnskogfondet kunne hjelpe dem med. Høvdingen svarte: «Vi trenger bare skogen. Den gir oss alt».

Regnskogens folk tar vare på skogen.
I mange regnskogland har urfolkene fått råderett over regnskogsområdene hvor de har bodd gjennom generasjoner. Dag Hareide hadde med et kart som viste hvordan indianergruppene i Amazonas tar vare på skogen. Innenfor urfolksterritoriene er avskogingen minimal, mens det i nabolaget utenfor var tett i tett med avskogete områder.

I sørøstre Peru og i Brasil er det opprettet et reservat like stort som Danmark og Skåne for indianergrupper som lever i total isolasjon. De ønsker ingen kontakt med storsamfunnet og fordi de mangler immunitet mot vestlige sykdommer er disse gruppene ekstremt sårbare. Her må ingen slippe inn. I samarbeid med en lokal urfolksorganisasjon har Regnskogfondet i Norge, opprettet et system for vern som består av vaktposter ved elvene som fører inn til reservatene.  Vaktpostene bemannes av lokale indianere som stopper tømmerhuggere og folk på jakt etter olje og gull.

Spørsmålsrunden.
En aktiv forsamling deltok i spørsmålsrunden etter foredraget. Virkningen av Norges store bevilgninger til vern av regnskog ville folk ha greie på. Dag Hareide fortalte at regnskogland først får bevilgninger når avskogingen reduseres. Dette har virket bra særlig i Indonesia og Brasil, sistnevnte land har siden 2005 redusert avskogingen med 75 prosent. Costa Rica har en politikk som fører til at regnskogsområdene øker i omfang.

 

Image

Hareide snakket om økosystemtjenester. Bevisstheten om nytten vi har av intakte økosystemer må bli allment kjent. Skogen demper store regnskyll, hindrer tørke og flom, gir gratis mat og brensel.

Forsamlingen ville vite hva vi som forbrukere kan gjøre for å hindre avskoging. Hareide påpekte at vi må unngå bruk av tropisk tømmer. Byggevarebransjen har nærmest sluttet å bruke tropisk tømmer etter bevisstgjøringen av norske forbrukere. Vi må også redusere bruken av rødt kjøtt, og la være å bruke varer som inneholder palmeolje. Regnskogfondets nettsider har en liste på 1000 produkter som bør boikottes. Etter aksjoner mot palmeolje er bruken sterkt redusert. REMA 1000 og TORO har hatt store annonser i avisene som forteller at de ikke fører produkter med palmeolje. Jordbruket og oppdrettsnæringen må redusere bruken av soyakraftfor.

 


TV-aksjon til regnskogen i 2015
I 2015 går inntektene fra TV-aksjonen til Regnskogfondet og dens partnerorganisasjoners arbeid for å ta vare på regnskogen. 18. oktober vil det bare i Bergen være behov for 3000 bøssebærere, og 3800 stykker i resten av Hordaland. I tillegg trengs folk som er med og synliggjør Regnskogfondet og TV-aksjonen i forkant av innsamlingen. Hvis du vil hjelpe til med å skaffe bøssebærere og synliggjøre regnskogsaken, meld deg på e-post til bergen@tvaksjonen.no.

Image

Regnskogsfondet og Naturvernforbundet
Naturvernforbundet er en av medlemsorganisasjonene i Regnskogsfondet. Organisasjonene blant annet om å sette fokus på vern av Regnskog i de internasjonale klimaforhandlingene.

 

Image

Naturlig onsdag i Bergen

Første onsdag hver måned arrangerer Naturvernforbundet den sosiale og faglige møteplassen Naturlig onsdag i Boksalongen på Litteraturhuset i Bergen. Vi tar opp ulike temaer som framtidens energiløsninger, oppdrett, grønn hverdag og miljødebatt. Følg med for oppdatert program og nærmere informasjon på våre nettsider.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.03.2015

Nyheter

Endelausmarka, ny motorvei på E39 Rådal Foto Statens vegvesen Hawkeye
LANSERER VISJON FOR BERGEN 2030

Nok er nok av bit for bit!

11.06.2019 | Sist oppdatert: 20.06.2019

Bit for bit bygges naturen vår ned - også i Bergen. Siden 2010 har areal tilsvarende hele Bergen sentrum gått fra grønt til grått. "Gode, Grønne Bergen - en by for bier og bergensere" er Naturvernforbundet Hordalands visjon for et Bergen som i 2030 er Norges grønneste storby, en by der natur ikke lenger ødelegges bit for bit.

Oystesevassdraget-reddet

Regjeringen bevarer Øystesevassdraget

28.08.2017 | Sist oppdatert: 24.04.2018

Regjeringen gikk i dag inn for å bevare det unike Øystesevassdraget i Hordaland. Enestående elvenatur er nå reddet. – Dette er en stor seier! Øystesevassdraget er en nasjonal perle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

DNS 2016_powerpoint (27 of 29)

Nå kan du melde deg på!

01.02.2017 | Sist oppdatert: 06.09.2017

Verdier i vann og på land er et undervisningsopplegg for 4.-7. trinn utarbeidet av Naturvernforbundet Hordaland med støtte fra Den naturlige skolesekken. Her finner du informasjon og påmelding for skoler som vil bruke nærnaturen som klasserom, og frivillige som vil spre kunnskap og engasjement om naturen til skoleelever som naturguide i Naturvernforbundet Hordaland.

Viser fra 1 til 4 av totalt 157 artikler