Du er her:

  • Hordaland
  • Stopp nedbyggingen av natur rundt Røldalstjørn
Natur

Natur.

Stopp nedbyggingen av natur rundt Røldalstjørn

I en fremlagt detaljreguleringsplan går rådmann i Ullensvang kommune inn for å tillate en storstilt hytteutbygging ved Røldalstjørn i Øvre Seljestad.

Planen legger opp til omfattende vegutbygging, store og dominerende hytter med uthus og sterk fortetting, og planen er ikke i tråd med overordnet kommunedelplan for Øvre Seljestad.Det blir dermed lagt opp til en helt annen utbygging og bruk av natur enn det som var forutsetningen da kommunedelplanen sin arealdel for Odda kommune og kommunedelplanen for Øvre Seljestad ble lagt frem for snart 20 år siden.

Etter vårt syn går detaljreguleringsplanen langt ut over de føringene som fins i både kommunedelplan og reguleringsplan ved at planområdet er utvidet. I saksutredningen skriver rådmannen at det blir store naturinngrep, og at det etter utbyggingen vil være lite natur igjen. Likevel anbefaler han kommunestyret å godkjenne planen. Det står i sterk kontrast til kommunens ansvar som naturforvalter og planstyresmakt etter blant annet plan- og bygningsloven og naturmangfoldsloven.

Det står og i sterk kontrast til både statlige styresmakter og FN sitt naturpanel sine anbefalinger om å legge vekt på naturmangfold. Vi vil spesielt peke på at det er viktig å ta vare på myr- og våtmarksområder, da disse er viktige for karbonlagring. Det aktuelle området består av om lag 25 % myr, og nedbygging av myr er svært lite problematisert, både av utbygger og av rådmannen.

Når kommunestyret får lagt frem en detaljreguleringsplan som er så i strid med overordnete planer mener vi det eneste rette er å avvise planen, og vi vil oppfordre kommunen til å gjøre en grundig vurdering av naturverdier og friluftsinteresser på den ene side og utbyggingsinteresser på den andre siden, i en ny kommuneplan for hele Seljestad og omkringliggende områder.

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.08.2020

Nyheter

Skremt av utbyggingsplaner på Folgefonnhalvøya

15.07.2013 | Sist oppdatert: 26.01.2021

Naturvernforbundet Hordaland har skrive høyringsuttalar til åtte av dei 13 småkraftverka som det er søkt om konsesjon for på Folgefonnhalvøya, i Kvinnherad, Jondal og Ullensvang kommunar.

Referat fra Naturlig onsdag 5. juni 2013

Gambling med lofottorsken?

15.07.2013 | Sist oppdatert: 15.07.2013

Onsdag 5. juni var verdens miljødag, og naturlig nok også dato for vårens siste Naturlig onsdag. Dette var også Naturlig-onsdag-konseptets initiativtaker og koordinator, Jorunn Vallestads siste kveld i førersetet. Betimelig nok var da også temaet for kvelden en av samtidens virkelig store miljøsaker: Sikkerheten og de miljømessige konsekvensene forbundet med en eventuell oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

DSC_0167
Rapport fra Naturlig onsdag 3. april

Bærekraftig havbruk?

12.04.2013 | Sist oppdatert: 12.04.2013

Temaet for denne utgaven av Naturlig onsdag var den norske oppdrettsnæringen, med spesielt fokus på lakseoppdrett. Terje Svåsand fra Havforskningsinstituttet stod - som kveldens faglige alibi - for innledningen, og inngikk deretter i paneldebatt med en representant for oppdrettsnæringen og en for miljøbevegelsen. Med rundt 40 deltakere var det duket for en livlig diskusjon på Krystall bar denne kvelden.

DSC_0215
Referat fra Naturlig onsdag:

En genmodifisert framtid?

24.09.2012 | Sist oppdatert: 24.09.2012

Onsdag 5. september kunne vi by på en eksotisk kveld med foredrag i samarbeid med Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Gjester fra USA og Sør Afrika kom for å fortelle om sine erfaringer med genmodifiserte vekster, og hva vi i Norge kan lære av denne utviklingen.

Viser fra 21 til 24 av totalt 158 artikler