Du er her:

  • Hordaland
  • Stopp nedbyggingen av natur rundt Røldalstjørn
Natur

Natur.

Stopp nedbyggingen av natur rundt Røldalstjørn

I en fremlagt detaljreguleringsplan går rådmann i Ullensvang kommune inn for å tillate en storstilt hytteutbygging ved Røldalstjørn i Øvre Seljestad.

Planen legger opp til omfattende vegutbygging, store og dominerende hytter med uthus og sterk fortetting, og planen er ikke i tråd med overordnet kommunedelplan for Øvre Seljestad.Det blir dermed lagt opp til en helt annen utbygging og bruk av natur enn det som var forutsetningen da kommunedelplanen sin arealdel for Odda kommune og kommunedelplanen for Øvre Seljestad ble lagt frem for snart 20 år siden.

Etter vårt syn går detaljreguleringsplanen langt ut over de føringene som fins i både kommunedelplan og reguleringsplan ved at planområdet er utvidet. I saksutredningen skriver rådmannen at det blir store naturinngrep, og at det etter utbyggingen vil være lite natur igjen. Likevel anbefaler han kommunestyret å godkjenne planen. Det står i sterk kontrast til kommunens ansvar som naturforvalter og planstyresmakt etter blant annet plan- og bygningsloven og naturmangfoldsloven.

Det står og i sterk kontrast til både statlige styresmakter og FN sitt naturpanel sine anbefalinger om å legge vekt på naturmangfold. Vi vil spesielt peke på at det er viktig å ta vare på myr- og våtmarksområder, da disse er viktige for karbonlagring. Det aktuelle området består av om lag 25 % myr, og nedbygging av myr er svært lite problematisert, både av utbygger og av rådmannen.

Når kommunestyret får lagt frem en detaljreguleringsplan som er så i strid med overordnete planer mener vi det eneste rette er å avvise planen, og vi vil oppfordre kommunen til å gjøre en grundig vurdering av naturverdier og friluftsinteresser på den ene side og utbyggingsinteresser på den andre siden, i en ny kommuneplan for hele Seljestad og omkringliggende områder.

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.08.2020

Nyheter

IMG_0007-2

Flaggermuskveld

07.09.2012 | Sist oppdatert: 11.09.2012

Den 24. August var kvelden et utvalg av bergensere spaserte rundt i Bergens gater med blikket stivt mot himmelen og pipende detektorer i handa. Det var ikke snakk om forvillede crusieturister eller romvesenkikkere, dette var nemlig kvelden for markering av den europeiske flaggermusnatta.

_MG_0054

Trollet i Kanadaskogen

28.06.2012 | Sist oppdatert: 29.06.2012

Visste du at det bur eit troll i Kanadaskogen? Det fekk deltakarane på Naturvernforbundets søndagstur med kartlegging av hule eiker erfare 10. juni.

_MG_0115

Hule Eiker – en utvalgt naturtype

27.06.2012 | Sist oppdatert: 27.06.2012

Ikveld var siste Naturlig onsdag før sommeren, og mens solen skinte utenfor samlet en gjeng engasjerte mennesker seg på Kafé Krystall for å høre foredrag om ”verdifulle hulrom – biomangfold i hule eiker”. Foredragsholderne Idar Reisatd, rådgiver hos Bergen Kommune, og Olaug Vetti Kvam, førstekonsulent ved Skolelaboratoriet i realfag hos Universietet i Bergen, gav oss en innføring om naturmangfoldloven og utvalgte naturtyper.

_MG_9518

Naturlig Onsdag 7. mars - Fra ild og beite til granskog

13.03.2012 | Sist oppdatert: 13.03.2012

Denne onsdagen var temaet kystlandskapet på Vestlandet, nærmere bestemt kystlyngheia som et viktig kulturlandskap i Norge, og hvordan den har blitt endret grunnet skogreisning og gjengroing. De inviterte var Mons Kvamme fra Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland, og Heidi Iren Saure, som snart har fullført sin doktorgrad på effekter av sitkagran på naturmangfold og landskap.

Viser fra 25 til 28 av totalt 158 artikler