Du er her:

Naturglede på Fløyen 27.11.2016

Naturglede på Fløyen 27.11.2016. Foto: Naturvernforbundet Hordaland

Se hva som skjer i 2017

Det er mange spennende ting å være med på i Naturvernforbundets regi. Vi kan avsløre et spenndende program for Naturlig onsdag, lærerike utflukter gjennom Den naturlige skolesekken, Naturvernforbundet gjør det stadig lettere å bli energismart, og vi håper å kunne fortsette å spre Naturglede i Hordaland. Aktiviteter lanseres fortløpende - så følg med!

Her finner du en oversikt over noen hendelser som Naturvernforbundet arrangerer eller deltar på. Aktivitetsplanen oppdateres fortløpende - så følg med. I tillegg til disse hendelsene har klima- og transportgruppen, naturmangfoldsgruppen, bygg- og energigruppen og lokallagene jevnlige møter. Fire ganger i året kan man også levere bidrag til NaturVest. Ta kontakt på hordaland@naturvernforbundet.no dersom du ønsker å bli med i en av disse gruppene. 

 

Våren 2017

Januar

 

Februar

Mars

April

Mai

Juni

 


 

2016

Januar

  • Tirsdag 12. jan, kl 16-18, Bergen og Hordaland Turlags kontorer, Tverrgaten 4-6, Bergen, Møte i Naturmangfoldsgruppa i Naturvernforbundet Hordaland
  • Torsdag 21. jan, kl 16-18, Det grønne loftet, Bryggen, Bergen, Arbeidsgruppemøte fremtidsvisjon Hordaland naturmangfold
  • Onsdag 27. jan, kl 18-20, Det grønne loftet, Bryggen, Bergen, Styremøte i Naturvernforbundet Nordhordland

Februar

Mars

April

Mai

Juni

August

  • Mandag 22. aug, kl 19, Det grønne loftet, Bryggen, Bergen, Møte i Bygg- og energigruppa i Naturvernforbundet Hordaland
  • Tirsdag 23. aug, kl 16-18, Bergen og Hordaland Turlags kontorer, Tverrgaten 4-6, Møte i naturmangfoldsgruppa i Naturvernforbundet Hordaland

September

Oktober

 

November

Desember

 

 

 

Dette er ikke et uttømmende program, men beskriver noen av hovedaktivitetene våre i 2016. Dersom det er andre aktiviteter som du syntes bør med eller du lurer på andre ting: Ta kontakt på hordaland@naturvernforbundet.no.

Nyheter

DNS 2016_powerpoint (27 of 29)

Nå kan du melde deg på!

01.02.2017

Verdier i vann og på land er et undervisningsopplegg for 4.-7. trinn utarbeidet av Naturvernforbundet Hordaland med støtte fra Den naturlige skolesekken. Her finner du informasjon og påmelding for skoler som vil bruke nærnaturen som klasserom, og frivillige som vil spre kunnskap og engasjement om naturen til skoleelever som naturguide i Naturvernforbundet Hordaland.

Naturglede på Fløyen 27.11.2016

Se hva som skjer i 2017

12.01.2015

Det er mange spennende ting å være med på i Naturvernforbundets regi. Vi kan avsløre et spenndende program for Naturlig onsdag, lærerike utflukter gjennom Den naturlige skolesekken, Naturvernforbundet gjør det stadig lettere å bli energismart, og vi håper å kunne fortsette å spre Naturglede i Hordaland. Aktiviteter lanseres fortløpende - så følg med!

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler