Du er her:

Verne-postkort til politikerne


Dalelva
Turistforeningen, Naturvernforbundet, Norsk jeger- og fiskeforbund og WWF har sett seg lei på raseringen og regulering av de fleste elver og fosser i Norge. Nå sender de fire organisasjonene postkort til 1000 politikere på Stortinget, i fylkesting og i kommuner.
De fire organisasjonene er bekymret over at stadig flere fosser og elver blir regulert. Mange av den siste tids utbygginger har vært svært omstridte, og mange søknader om utbygging i unike vassdrag ligger inne hos NVE.

- De siste urørte vassdragene må vernes mot kraftutbygging, sier Lars Haltbrekken på vegne av de fire organisasjonene. - Den norske vassdragsnaturen er unik, og Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på urørte fosser og elver. Vassdragene utgjør kanskje den mest livgivende delen av det norske naturmangfoldet. De gir oss naturopplevelser og muligheter til fiske og annet friluftsliv knyttet til vann.

Postkortene fokuserer på seks spesielt verneverdige vassdrag (hvorav tre allerede er søkt om
utbyggingstillatelse for). Blant elvene på postkortene vil politikerne få se Dalelva. Omfattende utbyggingsplaner for Dalelva ligger inne som søknad hos NVE. Nedbørfeltet har store verdier når det gjelder landskap, friluftsliv, turisme, naturmiljø og kulturminne. De fire organisasjonene ønsker at det blir gjennomført en konsekvensutredning der Dalelvas verneverdi blir kartlagt.

Av de 10 største fossene i landet er 7 allerede utbygd, og 2/3 av våre felles vassdrag er regulert. Dersom fremtidige generasjoner skal få nyte unik og uberørt natur trengs det en mer restriktiv kraftutbyggingspolitikk.


Nyheter

20842970908_9bb1652f25_k
Om dilemmaer og veivalg

Medlemsmøte: Gode, grønne Bergen - hvordan når vi dit?

08.04.2022 | Sist oppdatert: 08.04.2022

Mandag 2. mai kl. 19:00 blir det medlemsmøte i Naturvernforbundet Hordaland på Det Grønne Loftet med tema Gode, Grønne Bergen – hvordan når vi dit. Møtet er for medlemmer, om du ikke er medlem kan du ordne medlemskap i døren.

Lygra(1)
Påmeldingsfrist 29. mars!

Bli med på naturvernhelg på Lygra 1.-3. april!

24.03.2022 | Sist oppdatert: 28.03.2022

Kjære tillitsvalde, frivillige og tilsette! Endeleg kan me reisa til Lygra att, og ta opp att vår årlege tradisjon med vårsamling mellom idylliske kystlyngheier. Det vert vandring i lyngheia, fagleg påfyll om klimarapport, god mat, god stemning, kjekke folk - og kanskje fulgesafari og bading, for dei som vil? Velkomne til Lygra!

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler