Du er her:

Verne-postkort til politikerne


Dalelva
Turistforeningen, Naturvernforbundet, Norsk jeger- og fiskeforbund og WWF har sett seg lei på raseringen og regulering av de fleste elver og fosser i Norge. Nå sender de fire organisasjonene postkort til 1000 politikere på Stortinget, i fylkesting og i kommuner.
De fire organisasjonene er bekymret over at stadig flere fosser og elver blir regulert. Mange av den siste tids utbygginger har vært svært omstridte, og mange søknader om utbygging i unike vassdrag ligger inne hos NVE.

- De siste urørte vassdragene må vernes mot kraftutbygging, sier Lars Haltbrekken på vegne av de fire organisasjonene. - Den norske vassdragsnaturen er unik, og Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på urørte fosser og elver. Vassdragene utgjør kanskje den mest livgivende delen av det norske naturmangfoldet. De gir oss naturopplevelser og muligheter til fiske og annet friluftsliv knyttet til vann.

Postkortene fokuserer på seks spesielt verneverdige vassdrag (hvorav tre allerede er søkt om
utbyggingstillatelse for). Blant elvene på postkortene vil politikerne få se Dalelva. Omfattende utbyggingsplaner for Dalelva ligger inne som søknad hos NVE. Nedbørfeltet har store verdier når det gjelder landskap, friluftsliv, turisme, naturmiljø og kulturminne. De fire organisasjonene ønsker at det blir gjennomført en konsekvensutredning der Dalelvas verneverdi blir kartlagt.

Av de 10 største fossene i landet er 7 allerede utbygd, og 2/3 av våre felles vassdrag er regulert. Dersom fremtidige generasjoner skal få nyte unik og uberørt natur trengs det en mer restriktiv kraftutbyggingspolitikk.


Nyheter

39077813_2305412002807400_553430197064433664_o
BLI MED PÅ PLASTJAKT

Strandryddedag på "Passion for Ocean"-festivalen

22.08.2019

I forbindelse med Passion for Ocean Festivalen i Bergen blir det strandrydding fredag 30. august. Vi drar ut med båt, rydder den vakre norske strandlinjen og har det hyggelig sammen. Det blir også noen fine overraskelser underveis, så sett av dagen!

Fjordkryssing bjørnafjorden Foto Statens vegvesen
Debatt om den største saken i nye Vestland dette valget:

Veien mot Hordfast – et miljø- og bompengemareritt

Torsdag 29. august fra 19:00 - 21:30 inviterer vi til valgdebatt på litteraturhuset om Hordfast, monsterveiprosjektet som er dårlig nytt for både klima og naturmangfold. Dette ligger an til å bli den største og kanskje viktigste saken for vår region dette valget.

14
Inviterer til kommunevalgets viktigste miljødebatt:

Det store naturtapet - Nok er nok av bit for bit!

Tirsdag 20. august fra 19:00 - 21:30 inviterer vi til politisk debatt på Litteraturhuset. Her utfordrer vi alle partienes toppkandidater i Bergen til å vise om, og hvordan de vi stanse naturtapet og ta byen vår i en retning fra grått til grønt.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler