Du er her:

Om oss

Introduksjon

Introduksjon

Naturvernforbundet fremjer kunnskap og løysingar som ivaretek naturen. I Hordaland har me eit fylkesstyre, seks lokallag, fem fulltidstilsette og over 60 frivillige

Naturvernforbundet historie

Naturvernforbundets historie

Da Naturvernforbundet ble stiftet i 1914, fikk Norge sin aller første miljøorganisasjon. Organisasjonen skulle ”vække og vedlikeholde sansen og interessen hos vort folk for at verne landets natur”.

Naturmangfold, regnskog

Våre faggrupper

Vi har fire grupper som frivillige kan engasjere seg i: Transport, energismarte bygg, naturmangfold og bærekraftige samfunn.

Tavarepådetduhar

Prosjekter

Her finner du informasjon om prosjektene vi driver.

Header gode grønne bergen 2

Visjoner

Her finner du Naturvernforbundet Hordalands visjoner et bærekraftig Bergen i 2030. Visjonene ble utgitt i 2015 og 2019.