Du er her:

Naturvernforbundet jobber med å påvirke lokal, nasjonal og internasjonal politikk til å bli mer naturvennlig. Her forteller Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet Hordaland byrådet hvorfor han syntes en sykkel og busstunnel er et svært godt forslag og bør settes ut i livet.

Naturvernforbundet jobber med å påvirke lokal, nasjonal og internasjonal politikk til å bli mer naturvennlig. Her forteller Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet Hordaland byrådet hvorfor han syntes en sykkel og busstunnel er et svært godt forslag og bør settes ut i livet. Foto: Kristin Hildre Rørvik

Naturvernforbundet Hordaland

Naturvernforbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon etablert i 1914. Vi fremmer kunnskap og løsninger som ivaretar naturen og skaper et energieffektivt samfunn i økologisk balanse. I Hordaland har Naturvernforbundet et aktivt fylkeslag, lokallag, studentlag og temagrupper.

Naturvernforbundet Hordaland er et fylkeslag i Naturvernforbundet, som har omlag 20 000 medlemmer og 100 lokallag over hele landet. 

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Les mer om vår hundreårige historie her. Naturvernforbundet ble grunnlagt i Hordaland i 1918. Du kan lese vår historie i korte trekk her eller bestille historieboken vår på hordaland@naturvernforbundet.no, den koster 200 kr + eventuell porto.

Naturvernforbundet styres av landsstyret og sentralstyret, som ledes av organisasjonens valgte leder Silje Lundberg. Generalsekretær Maren Esmark styrer den daglige driften. Les mer her.

Vi arbeider direkte opp mot myndigheter lokalt og nasjonalt, og har vært med å kjempe fram mange av de lovene som i dag er avgjørende for å beskytte naturen. Vi jobber for å bevare naturområder og naturmangfold, redusere klimagassutslipp, spare energi, mer miljøvennlig transport og  reduserte miljøgifter.

Fylkeslaget i Hordaland

Fylkeslaget i Hordaland er svært aktivt. Vi har hovedbase på Bryggen i Bergen, men jobber med saker og prosjekt flere steder i landet. Fylkesleder er Øystein Lunde Heggebø og med seg har han et engasjert styre. De frivillige i styret og de mange frivillige i temagruppene gjør brorparten av det viktige frie arbeidet til Naturvernforbundet Hordaland. Vi jobber for å holde et høyt faglig nivå innenfor Naturvernforbundets nasjonale prinsippprogram, våre vedtekter og etiske retningslinjer.

Daglig leder er Nils Tore Skogland. Han har ansvar for den daglige driften sammen med våre dyktige ansatte. Dette innebærer også gjennomføring og videreutvikling av prosjekter som Oljefri, Energismart bolig og Prøvekjøre.no el-sykkel. Prosjekter som dette bidrar både til konkrete miljøforbedringer og bærekraftig mestingsfølelse for både innbyggere, bedrifter og kommuner. Vi formidler også kunnskap om ulike utfordringer og løsninger gjennom den faglige og sosiale møteplassen "Naturlig onsdag", "Naturglede Hordaland" turer for voksne og barn og "Den naturlige skolesekken" for skolebarn. Les mer om prosjektene her.

Lansering av prosjektet Prøvekjøre høsten 2014.
Lansering av prosjektet Prøvekjøre høsten 2014. Fotograf: Kristin Hildre Rørvik

 

 

Lokallag

I Hordaland har Naturvernforbundet  lokallag på Askøy, i Bergen, Kvam, Kvinnherad,  Nordhordland og på Voss. Lokallagene jobber i stor grad selvstendig med utfordringer lokalt, men samarbeider med fylkeslagets temagrupper og mange deltar også på arrangementene i regi av fylkeslaget. Vil du engasjere det for naturen der du bor? Her finner du kontaktinfo til våre lokallag.

Studenter, ungdommer og barn

Naturstudentene på Høyden er sosial møteplass for studenter som er med i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet Hordaland. 

Natur og Ungdom er Naturvernforbundets ungdomsorganisasjon og har kontorer også i Bergen.

Miljøagentene er Naturvernforbundets datterorganisasjon for barn. Miljøagentene har lokallag på Kringlebotnen og på Askøy.

Her gir Miljøagentene barnebarna til Kong Harald et hemmelig oppdrag i forbindelse med Naturvernforbundets 100 årsjubileum.
Her gir Miljøagentene barnebarna til Kong Harald et hemmelig oppdrag i forbindelse med Naturvernforbundets 100 årsjubileum.

Internasjonalt arbeid

Naturvernforbundet arbeider med prosjekter innen energi og naturvern i hele 20 land. Vi er tilsluttet den internasjonale organsiasjonen Friends of the Earth International, et av verdens største nettverk for miljøorganisasjoner. Av og til får vi besøk av noen av våre internasjonale partnere også i Hordaland.