Bevaring gjennom skjøtsel

I dette prosjektet jobber vi for å ivareta sunne økosystemer og sikre biologisk mangfold.

granrydding

Om prosjektet Bevaring gjennom skjøtsel

Gjengroing på grunn av fremmede arter, tap av leveområder for arter og den store insektsdøden medfører store konsekvenser for oss alle. Dette naturtapet forsøker vi å bøte på gjennom prosjektet «Bevaring gjennom skjøtsel». Vi gjør lokale tiltak i samarbeid med offentlig forvaltning, bønder, skogeiere, lokalbefolkning og frivillige.

Skjøtsel av kystlynghei

Ved å rydde fremmede treslag og andre planter som, ifølge Fremmedartslisten 2018 (Artsdatabanken), har en negativ økologisk effekt på naturen, åpner vi opp landskapet og hindrer gjengroing av viktige naturtyper og leveområder. 

Vi arrangerer dugnader jevnlig i Langeskogen, på Hatten i Øygarden og i 2020 startet vi opp med et større restaureringsprosjekt i kystlynghei på Rapeneset i Alver kommune. Prosjektet gjennomføres som en del av prosjektet «Helhetlig forvaltning av kulturlandskapet» i Nordhordland UNESCO Biosphæreområde. Dugnadsarbeid i kystlyngheier bidrar i tillegg til å støtte bærekraftig og tradisjonelt landbruk og klima- og miljøvennlig kjøtt, ull og honningproduksjon. 

Dyrking i naturvennlig hage

Ved å bruke lokale råvarer eller dyrke mat selv blir man mer bevisst på eget matsvinn og hvilke ressurser som kreves for å produsere mat.

Vi jobber med urbant landbruk og bidrar til å fremme lokalprodusert, bærekraftig mat. I 2019 startet vi opp vår egen parsell på Storetveitmarken. Parsellen er et eksempel på en naturvennlig hage og er en hyggelig møteplass for frivillige og medlemmer.

Tar vare på insektene

Variasjon i naturområder er viktig for å sikre leveområder og matfatet for insekter, smådyr og fugler.

Alle tiltakene vi gjør i prosjektet kan være positive for insekter og smådyr. I tillegg til dugnader og parsell samarbeider vi med Bergen kommune om å opprette blomstereng på Storetveitmarken. Vi kan også gi deg råd og veiledning om hva du kan gjøre for å tilrettelegge for insekter i bedriften, i hagen eller på balkongen.

Om naturtap

I Det Internasjonale naturpanelet (IPBES) sin tilstandsrapport om naturen på jorda (2019) ble det slått fast at tap av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene. I rapporten anslår IPBES at mellom en halv til en million arter kan bli truet av utryddelse dersom vi fortsetter som før. De største truslene mot artsmangfold er ifølge rapporten endringer i areal- og sjøbruk, menneskelig rovdrift på dyre- og plantearter gjennom for eksempel skogdrift, landbruk, jakt og fiske, klimaendringer, forurensing og spredning av invaderende fremmede arter.

Oppdrag blomstereng, barn lager skilt til engen

Oppdrag Blomstereng

I samarbeid med Bærekraftige Liv driver vi skoleprosjektet Oppdrag Blomstereng. Der lærer barn å forvandle tomme gressplener om til blomsterenger hvor humler og bier trives!

Skjøtsel av kystlynghei, bevaring gjennom skjøtsel

Vil du være med?

Er du interessert i bærekraftig landbruk, har grønne fingre eller vil bidra til å hjelpe insektene er «Bevaring gjennom skjøtsel» prosjektet for deg. Ta kontakt for å bli med: jt@naturvernforbundet.no

Støtt arbeidet vårt ved å melde deg inn. Send SMS med NATUR til 2377 eller meld deg inn her.

Prosjektansvarlig

Jeanette Tennebekk
jt@naturvernforbundet.no

Støttespillere

Bergen kommune

Fylkesmannen i Vestland

Miljødirektoratet