Prosjekter i Hordaland

Skjøtsel

Bevaring gjennom skjøtsel

Gjengroing på grunn av fremmede arter, tap av leveområder for arter og den store insektsdøden medfører store konsekvenser for oss alle. I dette prosjektet satser vi på å jobbe med naturen for å ivareta sunne økosystemer og sikre biologisk mangfold.

RG-front-web

Reparasjonsgavekortet

Nå kan du endelig gi en reparasjon i gave fremfor å kjøpe nye ting. Her finner du informasjon om hva Reparasjonsgavekortet er, hvor du kan kjøpe det og hvordan det brukes!

Energismart

Energismart

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Er vi mer energismarte der vi bor kan vi spare både naturen og klimaet.

Plastjakt

Plastjakten Hordaland

Som hvalen på Sotra viste med all tydelighet, byr plast på enorme problem. I Plastjakten jakter vi på de gode, bærekraftige løsningene.

Naturlig onsdag Gode, grønne Bergen-23-smal

Naturlig onsdag

En faglig og sosial møteserie om natur, miljø og smarte løsninger. Her kan du knytte kontakter og utvikle gode ideer.