Plastjakten

For å løse plastproblematikken må plasten fjernes fra naturen, men like viktig er det at vi forebygger videre forsøpling. 

ungdom med plastavfall

I 2017 strandet en gåsenebbhval på Sotra utenfor Bergen. Den var døende fordi magen var full av plastposer, som den hadde trodd var mat. Bildene gikk verden rundt og den ble kjent som “Plasthvalen”. At en hval kan dø av plast, sjokkerte mange. Vi måtte gjøre noe, og startet prosjektet Plastjakten. Prosjektet drives nå i Naturvernforbundets fylkeslag i Hordaland, Trøndelag, og Sogn og Fjordane.

Våre målsetninger

• gjennomføre holdningsskapende ryddeaksjoner og kampanjer samt dele kunnskap

• inspirere ulike aktører til å redusere plastforbruket gjennom konkrete eksempler

• jobbe for politiske endringer og foreslå løsninger som reduserer unødvendig plastforbruk og forsøpling

Bli med på jakten

Irriterer du deg over unødvendig plastbruk? Lekker din lokale fotballbane plast? Last opp dine plastfunn på plastjakten.no.
Følg oss på Instagram og Facebook. Bruk emneknaggen #plastjakten.

Image

Plast- og giftfri barndom

Miljøgifter og plastforurensing påvirker miljøet og helsen vår og barn er spesielt sårbare. Med prosjektet plast- og giftfri samarbeider vi med barnehager, skoler og fritidsordninger om å redusere bruken av plast og miljøgifter. Et innemiljø fritt for forurensninger er spesielt viktig i Norge hvor vi vinterstid bruker mye tid inne. Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læringsmiljø og trivsel – både for barn og voksne. Er du ansatt i en barnehage eller skole og har lyst til å gi barna en plast- og giftfri barndom, bli med da vel!

plast på strand

10 tiltak mot plastforurensning

Vi må både rydde opp forsøplingen som allerede er i naturen, samt stenge kranene for ytterligere forsøpling.

The Trashure Island 

Performance av Ninjas of Bergen, Studentsenteret i Bergen, 2020

Som del av Miljøuken2020, bestilte vi inn kunstnergruppen Ninjas of Bergen. Fordi denne uken skulle foregå midt i korona-pandemi valgte vi å gjøre det til et popup-arrangement. Vi kunne ikke be inn gjester, men tilfeldig besøkende på Studentsenteret fikk oppleve litt levende kunst denne dagen.

Gruppen gjennomførte en performance som de kalte «The Trashure Island». Alle kledd i egenkomponerte drakter av plast, godt gjenkjennelige produkter som den ‘svartsekken’, Ikeaposen og vanlige husholdningsposer. En av dem var helt blå som havet, og glir inn i rommet som en stor bølge. En annen er en enda mer fargerik gjøgler som hev plasten opp i luften. En sortkledd skikkelse kan kanskje symbolisere den fossile oljen, som det aller meste av plasten er laget av. Denne skikkelsen opptrer som en stille fare. I bakgrunnen hører vi lyder av havet som skyller inn mot land. 

Verstingplast

Naturvernforbundet Hordaland, 2019

Vi har sammenstilt data fra Hold Norge Rent, Mepex Consult, Nordic Ocean Watch, miljolare.no og plastjakten.no. Av mengdedataene vi har sett på, utgjør hovedandelen ikke-identifiserbare plastbiter (eksempelvis 32% av HNR sine data og 45% av Mepex sine data). I denne analysen har vi valgt å fokusere på det identifiserbare plastavfallet av to grunner: for det første stammer mye av den ikke-identifiserbare plasten fra større plastgjenstander som har blitt brutt ned. For det andre er den identifiserbare plasten noe vi kan sette inn tiltak for å forebygge nå. Klarer vi det, er sannsynligheten stor for at vi også reduserer omfanget av forsøplingen av den ikke-identifiserbare plasten.

Et dypdykk i havet 
 

Mepex, 2018
Treårig prosjekt (2017-2019) for å kartlegge marint avfall fra strandryddeaksjoner.  Plasten fra ryddeaksjonen vi gjennomførte i 2017 på Lamøy (Askøy kommune) ble blant annet analysert, og dataene er å finne i denne rapporten. 

The Plastic Whale Heritage

Naturvernforbundet Hordaland er en del av samarbeidsgruppen Arven etter plasthvalen. Gruppen gjennomførte en stor opprydningsaksjon og konferanse på Sotra 25. – 26. april 2018. 

Konferansen kan du se her: Se del 1 og del 2.

Konferansier: Sky News’ Thomas Moore. Del 1) The Big Picture. Hold Norge Rents Malin Jacob, FNs Champion of the Earth, Afroz Shah fra India, Sorcha Cantwell fra Skottland, gullklypa-vinner Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet, Marte Haave fra UNI Research og Eirik Oland fra Grønt Punkt/Handelens miljøfond. Del 2) Plastic Clean-Up med foredrag av miljøsjef i Bergen kommune, Håvard BjordalEndre Tvinnereim fra medborgerpanelet, og Amalia-Louise Miniggio som driver prosjektet “Amalia plukker opp”. Del 3) Zero Vision med foredrag fra Johannes Daae fra OsloMET, Thor Øivind Jensen fra UiB, BaKo, Kristin Syverud fra RISE PFI, og Susanne og Anette Basteviken som sammen kaller seg Radical Broccoli.

Møtet «Frå søppelrydding til førebygging» 

Se hele møtet
4. oktober 2017 ble møtet gjennomført, og var en del av Naturlig onsdag.

Innledere på møtet: Kenneth Bruvik i Noregs Jeger- og Fiskarforbund (NJFF) har lagt ned ein fantastisk innsats i kampen mot plastforsøplinga på Sotra og har tatt initiativ til ei rekke oppryddingsaksjonar. Lars Ågren er styreleiar i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland og er leiar for Norsk Ornitologisk Foreining (NOF) i både Bergen og Hordaland. Nils Tore Skogland er dagleg leiar i Naturvernforbundet Hordaland og har brei kunnskap innan miljøproblem og løysingar. Synnøve Kvamme er dagleg nestleiar i Naturvernforbundet Hordaland og prosjektkoordinator for det nye prosjektet vårt ‘Plastjakten Hordaland’.

Medieoppslag

Sjå bileta frå stor ryddeaksjon på Osterøy (Bygdanytt, 08.11.2018)

No drar dei til Osterøy for å fjerne plast i naturen (Bygdanytt, 15.10.2018)
Engasjement mot marin forsøpling (NRK, Norge Nå, 03.05.2018)

Norway: Huge beach clean inspired by Sky (Sky News, 26.04.2018)

Viewers clean Norway beach following Sky News whale death documentary (Sky News, 25.04.2018)

Ocean Rescue: Volunteers collect plastic waste in Norway (Sky News, 25.04.2018)

Innslag om «Arven etter Plasthvalen» og oppryddingsaksjonen på Sotra (NRK Vestlandsrevyen, 25.04.2018)

Innslag om The Plastic Whale Heritage-konferansen og oppryddingsaksjonen på Sotra (TV2, 23.04 2018)

Innslag om plogging (NRK Hordaland, 23.03.2018)  

Innslag om minneseremonien (NRK Søndagsrevyen, 28.01.2018)

Ett år etter «Plasthvalen»døde: –Den har vekket oss (NRK Hordaland, 29.01.2018).

Valfartet til minneseremoni (Vestnytt Pluss, 28.01.2018).

Samarbeider for fyrste gong på 24 år: – Ei viktig nok sak (NRK Hordaland, 01.12.2017).

Fant over 700 kilo plast på en helg (BT, 17.10.2017).
Samlet et halvt tonn med plast (Askøyværingen, 17.10.2017).

Ansvarlig for prosjektet

Naturvernforbundet Hordaland
Ingvild Sundal Joys
ikj@naturvernforbundet.no

Naturvernforbundet i Trøndelag
Marina Gørtz | mag@naturvernforbundet.no

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane
sognogfjordane@naturvernforbundet.no

Støttespillere i Hordaland
Image  Image    Image        Image    Image     Image     Image   Image  Image