Du er her:

Kartlegging av naturverdier i nedre del av Øystesevassdraget i Kvam Herad, Hordaland

Kartlegging av naturverdier i nedre del av Øystesevassdraget i Kvam Herad, Hordaland.

Kartlegging av naturverdier i Øystesevassdraget

Fagbiologer fant nesten fem ganger flere rødlistearter enn det som kraftutbyggernes konsulenter fant i Øystesevassdraget, viser en uavhengig fagrapport fra Stiftelsen Biofokus.

Kartlegging av naturverdier i nedre deler av Øystesevassdraget

Fagrapporten dokumenter nesten fem ganger flere rødlistearter enn kraftutbyggernes fagrapporter. I tillegg er det identifisert to svært viktige naturtyper med høy verdi. Øysteseelva peker seg ut som en av de aller viktigste lokalitetene for sjeldne og trua moser i regionen. Flere rødlista mose- og lavarter er svært fuktkrevende, og sårbare for endringer i vannføringen. Den svært sjeldne tannkjølmosen er bare funnet fire steder i Norge, og forekomsten i Øystesevassdraget er den største som er påvist.

Nyheter

Små kraftverk - små inngrep-tilpasset nettsider

Små kraftverk - små inngrep?

Småkraftbrosjyre som er ment å være et hjelpemiddel til deg som skal vurdere småkraftsaker eller som lurer på hvilken konsekvenser et småkraftverk har på planter, dyr og landskap.

Viser fra 1 til 4 av totalt 19 artikler