Ressursside om KAF

Her samler vi ulike ressurser og nyheter om klimabelønningen.

Klimabelønning, kaf

Karbonavgift til fordeling eller Karbonavgift til folket (KAF) – velg hvilken betegnelse du ønsker. Konseptet er uansett det samme som på engelsk kalles Carbon Fee and Dividend.  Det ble lansert i USA av James Hansen i 2009 som et enkelt forslag til løsning på klimatrusselen. Skattesystemet vil med dette forslaget endres slik at miljøvern lønner seg, og forurensere betaler for kostnadene de påfører mennesker og miljø.  Det kreves inn avgift på all produksjon og import av fossile drivstoff, og avgiften skal stige forutsigbart hvert år. De innsamlede midlene fordeles uavkortet til innbyggerne. Slik får de som har et lavt karbonfotavtrykk mer tilbake enn de betaler inn. 

På denne siden har vi samlet egne artikler, videoer og uttalelser, men også eksterne saker. Legg merke til at Naturvernforbundet ikke går god for alle synspunkter som hevdes i eksterne ressurser.

Uttalelse

Naturvernforbundets uttalelse om KAF fra landsmøtet i 2015.

Artikkelsamling

«Karbonavgift til fordeling – mulig i Norge?«
(pdf 9MB) – publisert 11.9.2018

Artikler

Rettferdig klimapolitikk – Leserinnlegg av Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundets.

Om nødvendigheten av en karbonavgift til fordeling – James Hansens forslag om og begrunnelse for KAF, i norsk oversettelse.

Carbon Fee and Dividend, presentert av Citizens Climate Lobby – amerikansk frivillig organisasjon som arbeider for Carbon Fee and Dividend. Nivået på avgiften som foreslås i USA er vesentlig lavere enn hva som sannsynligvis vil være aktuelt i Norge.

James Hansen and the Climate Change Exit Strategy – Artikkel av John Bellamy Foster i Monthly Review

Stadigt stigande koldioxidavgift med full utdelning – Klimatsvaret, den svenske avdelingen av Citizens Climate Lobby begrunner sitt forslag om KAF.

Climate Leadership Council – Amerikansk gruppe av sentrale tidligere republikanske politikere som foreslår Carbon Fee And Dividend, blant dem George Shultz, James Baker, Henry Paulson, Gregory Mankiw.

En avgift til folket – artikkel av Professor Gunnar Eskeland i Dagens Næringsliv

Innfør stigende karbonavgift og del den ut til folket! – Lars Haltbrekken og Hallvard Birkeland utfordrer fagbevegelsen i Adresseavisen

Karbonavgifter som nullsumskatt – Håvard Saksvikrønning / Civita-rapport. Forslaget er identisk med KAF, bortsett fra fordelingen, der de prioriterer «uendret samfunnskontrakt» framfor KAFs fordeling likt per capita. Grundig behandling av EUs kvotehandelssystem.

Brosjyre

Naturvernforbundets A4-folder om KAF fra januar 2016 (pdf)

Nettverk for aktivister

Påmeldingsside for aktivistnettverket KAF-aktivist sin epostliste

Citizens’ Climate Lobby Oslo Chapter

KarbonAvgift til Fordeling – KAF (Facebook-side)

Klimabelønning KAF (Karbonavgift til fordeling) (Facebook-gruppe)

Videoer