Søk


Du er her:

Uttalelse i forbindelse kommunedelplan for Sysendalen og Hjølmo

Bergen Turlag og Naturvernforbundet Hordaland (NVH) viser til debatten som pågår rundt revisjon av arealdel til kommunedelplanen for Sysendalen og Hjølmo. Bergen Turlag er Vestlandets største friluftslivorganisasjon med nærmere 19.000 medlemmer. Naturvernforbundet Hordaland er fylkets største natur- og miljøorganisasjon. For å ivareta hensynet til friluftslivet og natur og miljø vil vi gjerne komme med noen kommentarer til kommunedelplanen for Sysendalen og Hjølmo.

Uttalelse i forbindelse med kommunedelplan for Sysendalen og Hjølmo

Bergen Turlag og Naturvernforbundet Hordaland (NVH) viser til debatten som pågår rundt revisjon av arealdel til kommunedelplanen for Sysendalen og Hjølmo. Bergen Turlag er Vestlandets største friluftslivorganisasjon med nærmere 19.000 medlemmer. Naturvernforbundet Hordaland er fylkets største natur- og miljøorganisasjon. For å ivareta hensynet til friluftslivet og natur og miljø vil vi gjerne komme med noen kommentarer til kommunedelplanen for Sysendalen og Hjølmo.

Bergen Turlag og Naturvernforbundet ber kommunen legge vekk planene om helikopterlandingsplass ved Vøringsfossen

Bergen Turlag og NVH vil på det sterkeste be om at det ikke lages noen helikopterlandingsplass og legges til rette for helikopterturisme ved Vøringsfossen. Å oppleve fred og ro i naturen er den viktigste grunnen til at folk driver friluftsliv. 87 prosent av de spurte rangerte dette som viktig eller svært viktig i en granskning i 1993, referert i Stortings melding nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet. Nesten like mange, 85 prosent, la vekt på å komme ut i frisk natur, vekk fra støy og forurensning. Til sammenlikning var jakt og fiske viktigst for 11 og 26 prosent. Rundt 80 prosent reagerer negativt på motorferdsel i utmark, ifølge flere meningsmålinger.

Det er altså tunge, allmenne hensyn som taler for å hindre at de naturlige lydene i landskapet blir forstyrret av kunstige. Dette kommer også til uttrykk i Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001), der regjeringen sier at de vil:
- legge vesentlig vekt på å verne om muligheten til å oppleve stillhet, fred og ro.
- sikre at den verdien ulike områder har for friluftsliv ikke blir redusert av støy og terrengslitasje fra motorkjøretøy, luftfartøy og motorfartøy (side 12).

Regjeringen viser videre til undersøkelser som forteller at utlendinger i større grad enn tidligere vurderer "intakte omgivelser" som viktige for sine opplevelser. De venter villmark i Norge, fordi de finner mindre av det ellers i Europa. En rapport fra Vestlandsforsking presiserer at det er naturen, enten den er vernet eller ikke, som drar folk til Norge. På Vestlandet er det fjordene, breene, fossene og fjellene som trekker. Disse opplysningene tilsier at et motorisert og støyende reiseliv er negativt for de attraksjonene Norge har, og som turistnæringen lever av. Både det tidligere Nortra og Reiselivsbedriftenes Landsforbund har gitt uttrykk for denne oppfatningen.

Vøringsfossen er en meget imponerende foss der den kaster seg dramatisk ned i elvegjelet nedenfor. Vøringsfossen blir besøkt av svært mange bilturister da den er meget lett tilgjengelig. Regelmessig helikoptertrafikk vil sterkt forringe opplevelsen av fosselandskapet. Den støyfrie naturen har minket med rasende fart de siste årene. De siste hundre årene har arealet av villmark i Norge sør for Nordland gått ned fra rundt 50 til 5 prosent av landarealet. For å ta vare på opplevelsesverdiene er det avgjørende å stanse spredningen av inngrep, støy og motorisert ferdsel til nye områder.

Bergen Turlag og Naturvernforbundet Hordaland er tilfreds med at Fylkesmannen har lagt ned innsigelse mot helikopterlandingsplassen, og ber om at Eidfjord kommune fjerner dette forslaget fra kommunedelplanen.

Bergen Turlag og Naturvernforbundet ber kommunen fjerne foreslått vei til Vivelid

På planen er det vist vei fra Hjølmoberget og innover mot Vivelid. Det er ikke kjent hva som er grunnlaget for denne veien. Vegen går langt inn i et område uten inngrep i dag og inn i randområdet til Hardangervidda nasjonalpark. Det er ikke fast bosetning innenfor Hjølmo i dag. Det er heller ikke skogressurser som skulle tilsi veibygging i dette området. Vei forbi Berdøla og innover mot nasjonalparken er svært konfliktfylt. Turlaget og Naturvernforbundet er glad fylkesmannen i Hordaland har varslet innsigelse mot denne veien. Av hensyn til friluftslivet og vern av landskapet i området vil vi sterkt be Eidfjord kommune om at planen om veibygging til Vivelid straks legges vekk.

Bergen Turlag og Naturvernforbundet Hordaland ber kommunen fjerne det foreslåtte hyttefeltet sør for Bjoreio.

Vi ser på Bjoreio som en naturlig avgrensing av hytteområdet langs riksvegen. Etter vårt syn bør det ikke legges ut hyttefelt på sørsiden av Bjoreio. Hytter i disse områdene vil bli svært synlige. Med unntak av hyttefeltene på Fet og Høl er det ikke hytter på sørsiden av Bjoreio i dag. Av hensyn til landskap, friluftsliv og dyreliv i området mener vi at det er kortsiktig og feilslått politikk å legge ut hytteområder på sørsiden av Bjoreio.
Vi ber derfor om at Eidfjord kommune fjerner disse hyttefeltene fra kommunedelplanen;

  • to mindre hyttefelt sør for Bjoreio vest for Armehølen
  • det store hyttefeltet på neset sør for Bjoreio ved Maurset
  • hyttefeltet på holmen i Bjoreio
  • to hyttefelt på Fet med tilhørende "skogsbilvei"

Med vennlig hilsen

Sølve Sondbo
Natur- og friluftskonsulent
Bergen Turlag

John Martin Jacobsen
Daglig leder
Naturvernforbundet Hordaland

Kopi:
Fylkesmannen i Hordaland
Hordaland fylkeskommune

Kalender

Juli 2022
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

 

Naturvernforbundet Hordaland
Bredsgården 1E, 5003 Bergen | 55 30 06 60 |  | Facebook | Youtube | Instagram

Naturvernforbundet sentralt
Mariboes gt 8, 0183 Oslo | 23 10 96 10 | 
Spørsmål om medlemskap?