Du er her:

Naturvernforbundets arbeidsprogram 2020-22

Her finnes Naturvernforbundets arbeidsprogram for 2020-22, som skulle vært vedtatt på landsmøtet i 2020.

Arbeidsprogrammet var ute på høring i organisasjonen med frist for høringsinnspill 27. januar 2020.  Landsstyret vedtok sin innstilling til arbeidsprogrammet på møtet 6. - 7.mars 2020.

I og med at landsmøtet er utsatt til 2021, så skal landsstyret diskutere det vedtatte arbeidetprogrammet på møtet 6. - 7. juni 2020. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.05.2020