Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

Brev til OED- stand Sørmarkfjellet utbygging pga hubro

25.04.2019

På bakgrunn av informasjon om hubroobservasjon i plan- og influensområdet til Sørmarkfjellet vindkraftverk, ber Norges Naturvernforbund (NNV) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Olje- og energiministeren stanse anleggsarbeidene på Sørmarkfjellet vindkraftverk i Trøndelag.

Høyringsnotat – ny lov om gruvedrift på havbotnen

19.10.2018:

Interessa for å utvinne mineralar frå havbotnen er aukande, og Naturvernforbundet er einige i at det er på tide å få på plass eit regelverk. Vi meiner derimot at lovforslaget som er på høyring ikkje er tilstrekkeleg til å hindre alvorlege miljøøydeleggingar og ivareta sårbar natur.

Viser fra 1 til 12 av totalt 500 artikler