Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.09.2010

Nyheter

Velkommen som ny minister

03.02.2020 | Sist oppdatert: 03.02.2020

Til: Olje- og energiminister Tina Bru Velkommen som ny minister! Vi i Naturvernforbundet ønsker deg velkommen som olje- og energiminister. I dette brevet oppsummerer vi noen hovedforventninger til regjeringen og til deg som ansvarlig statsråd for energifeltet.

Gratulerer med jobben som fiskeri- og sjømatminister!

03.02.2020 | Sist oppdatert: 03.02.2020

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen, Nærings- og fiskeridepartementet: Gratulerer med jobben som fiskeri- og sjømatminister! Naturvernforbundet ønsker deg lykke til i din nye jobb. Vi lover at vi kommer til å følge tett opp den jobben du og resten av regjeringen gjør.

Velkomstbrev til samferdselsminister Knut Arild Hareide

28.01.2020 | Sist oppdatert: 03.02.2020

Vi i Naturvernforbundet ønsker deg velkommen som samferdselsminister. I dette brevet oppsummerer vi noen hovedforventninger til regjeringen og til deg som ansvarlig minister innen samferdsel. Vi har lagt merke til dine uttalelser om at du vil prioritere klima og trafikksikkerhet høyest, noe som gleder oss. Samtidig med at vi sender dette brevet, vil vi be om å få et møte med deg for å diskutere sakene nærmere.

Naturvernforbundets innspill til statsbudsjettet for 2021

17.12.2019 | Sist oppdatert: 17.12.2019

Da statsbudsjettet for 2020 ble presentert i høst, kunne ikke bakteppet vært mer alvorlig og presserende for klima. Men samtidig som vi må løse klimaproblemet, forplikter internasjonale avtaler oss til å stanse tapet av plante- og dyrearter innen 2020. Våre forslag til natur- og klimaprioriteringer i statsbudsjettet vil sikre stadig mer av norsk natur for framtida, og vil være med å omstille Norge i miljøvennlig retning.

Brev til regjeringen 29. november 2019

De nordiske landene bør gå i front ved å avgiftslegge miljøkonsekvensene av flydrivstoff brukt over landegrensene

02.12.2019 | Sist oppdatert: 28.01.2020

Klimaendringene blir mer og mer tydelige og merkes på kroppen av stadig flere verden over gjennom blant annet tørke og ekstremvær. Forskningen er tydelig på at dette bare er starten. Vi må kutte klimagassutslipp raskt og mye i alle sektorer, skriver Naturvernforbundet og seks andre nordiske miljøorganisasjoner i et brev til regjeringen.

Høyringssvar til søknad frå Nordic Rutile AS om driftskonsesjon for Engebøprosjekte

03.10.2019:

Sidan Nordic Mining fekk utsleppsløyve frå KLD i 2015 har det komme fram nye og avgjerande opplysningar om driftsplanane, som gjer at vi hevdar at noverande utsleppsløyve ikkje er gyldig for driftssøknaden. I tillegg har søknaden om driftsløyve vesentlege manglar, då det verken er blitt gjort grundige nok vurderingar på alternative løysingar for restmassane, moglegheiter for underjordsdrift frå dag ein, eller utslepp av asbestfibrar og mikroplast. Vår konklusjon er difor at søknaden om driftsløyve må avvisast.

Viser fra 109 til 120 av totalt 500 artikler