Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

02.06.2015:

Banevedlikehold og togsatsing Oslo–Stockholm

Vi har i dag fått nyheten om at det svenske togselskapet SJ dropper å innføre sitt nye togtilbud mellom Oslo og Stockholm fra august i år som følge av at banen må stenges på tider av døgnet som følge av økt vedlikehold. Naturvernforbundet ber samferdselsministeren ta initiativ til at det søkes etter bedre løsninger, som gjør at SJs storsatsing likevel kan gjennomføres.

22.05.2015:

Høring på reformer i vegsektoren

Naturvernforbundet konkluderer med at oppstartsporteføljen må tas ut av forslaget om etablering av vegselskap, og at det fortsatt skal være Nasjonal transportplan som skal avgjøre fordeling av rammer og prioritering av prosjekter i transportsektoren i Norge, etter grundige faglige vurderinger og en åpen og involverende prosess i samfunnet.

19.05.2015:

Høringsuttalelse til nye energikrav til bygg (TEK15)

Det er nå vi må bygge den nødvendige infrastrukturen for å oppnå et samfunn nesten uten utslipp innen 2050, som også ivaretar naturmangfoldet. Miljøvennlig plassering av bygg og et grønt skattesystem med tilstrekkelig høye energiavgifter er noen av virkemidlene.

19.05.2015:

Uttalelse til forslag om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

Naturvernforbundet går sterkt imot forslaget om å utvide elsertifikatordningen med ytterligere 2 TWh ny subsidiert elproduksjon. Elsertifikatordningen har ført til et enormt press på norsk natur og i liten grad bidratt til å skape overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn. Elsertifikatordningen bør erstattes av en ordning som stimulerer til lavere energiforbruk. Den mest miljøvennlige og billigste kilowattimen er den som ikke blir brukt.

Viser fra 109 til 120 av totalt 500 artikler