Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.09.2010

Nyheter

Innspill til arbeid med batteristrategi

15.02.2022:

Regjeringen skal legge fram en nasjonal batteristrategi i løpet av våren og har bedt om innspill på inntil 1 side til dette arbeidet. Naturvernforbundet har sendt inn et kort notat med relevante momenter.

Innspill til Genteknologiutvalgets arbeid

30.11.2021 | Sist oppdatert: 30.11.2021

Vi viser til e-post datert 17.oktober med invitasjon til å komme med innspill til Genteknologiutvalget. Vi takker for denne muligheten til å komme med våre synspunkter.

Viser fra 25 til 36 av totalt 500 artikler