Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

10.02.2017:

Nasjonal plan mot lakserømming må forbedres mye

Naturvernforbundet viser til høringsnotatet og mener at det her finnes noen gode forslag. Likevel er strategien og tiltakene totalt sett alt for dårlige til å møte den massive utfordingen som rømt fisk fra norsk akvakultur faktisk utgjør.

10.02.2017:

Høring: Forslag til endrede krav for å sikre lave lusenivåer under smoltutvandringen

Naturvernforbundet er motstander av å isolere luseproblemet knyttet til smoltvandring, så lenge den kritiske luseperioden for villfisk i sjøen i realiteten varer fra tidlig vår til sen høst. Med de menneskeskapte klimaendringene som vi nå registrerer, som bidrar til at havet blir varmere også over et stadig lengre tidsrom, så må den lusekritiske perioden utvides i begge ender. Løsningen er lukkede merder.

10.02.2017:

Handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus

Naturvernforbundet synes det er skuffende at høringen på handlingsplanen ikke presenteres tiltak og forslag til aktiviteter som faktisk griper tak i roten på problemene og som kan bidra til å løse luse-og resistensproblemet. En ting er at næringen selv taper store pengebeløp og svært mye tillit og kred i samfunnet. En annen alvorlig del av dette problemet er skadene på norsk kyst- og fjordnatur.

27.01.2017:

Sak om biodrivstoff

Stortinget skal behandle en sak om biodrivstoff. Naturvernforbundet, Greenpeace og Sabima har sendt et felles innspill om saken.

27.01.2017:

Vi trenger ingen tredje rullebane

Transportetatene og Avinor ber i sitt grunnlagsdokument til Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 om at Stortinget ved behandling av planen gir tilslutning til at bygging av en tredje rullebane kan igangsettes når behovet oppstår. Ni organisasjoner ber i et felles brev til samferdselsministeren om at dette ikke må skje. En ny rullebane og tilhørende trafikkvekst gir høyere klimagassutslipp og mer støy og vil beslaglegge store arealer, derav verdifulle jordressurser.

24.01.2017:

Ifølge grunnloven er det myndighetenes ansvar å sørge for at villaks-stammene er levedyktige

Etter å ha jobbet med innsamling av villaks, egg og melke til en genbank i flere år, fikk Hardangerfjord Villfisklag for kort tid siden beskjed fra departementet om at alle bevilgninger til prosjektet skulle stoppes. Etter hard kritikk snudde departementet og vil likevel ta vare på genmaterialet, ikke i Eidfjord men i Ims i Rogaland. Lagringen er midlertidig, etter to år skal behandlingen av materialet vurderes på nytt.

Viser fra 49 til 60 av totalt 500 artikler