Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.09.2010

Nyheter

Brev til Stortinget om riksvei 4 og Gjøvikbanen

07.04.2021:

Naturvernforbundet har sendt brev til stortingspolitikerne fra Oppland samt medlemmene av transport- og kommunikasjonskomiteen angående utbyggingsplaner for riksvei 4 og forbedringer av Gjøvikbanen, relatert til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033.

Politikk overfor energikrevende virksomheter

18.02.2021:

Nye energikrevende virksomheter som datasentre, batterifabrikker og hydrogenproduksjon er på trappene. Disse vil kunne kreve enorme mengder strøm, men også gi store arealkonflikter ved utbygging. Vi trenger en helhetlig politikk som sikrer og energiutnyttelse og hindre nedbygging av natur og matjord.

Brev til Stortinget om E18 Tvedestrand–Dørdal

11.02.2021:

Naturvernforbundet har sendt brev til transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om regjeringens forslag om bygge ut E18 mellom Tvedestrand i Agder og Dørdal i Vestfold og Telemark til firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t, tikl tross for at det fra før av er en god vei på mesteparten av strekningen. Naturvernforbundet ber Stortinget velge en annen og rimeligere løsning, som er bedre for natur, klima og trafikksikkerhet.

Viser fra 49 til 60 av totalt 500 artikler