Du er her:


Brev til finansministeren om avgift på fossil gass

Naturvernforbundet, sammen med 7 andre organisasjoner, ber om at det ryddes opp i avgiftsrotet på en måte som sikrer en god norskmiljøpolitikk i revidert statsbudsjett. Brevet er sendt til finansministeren, olje og energiministeren, finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og samtlige partier på Stortinget.Last ned brevet:

 

Last ned vedleggene til brevet:

 

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.03.2010