Du er her:

Bygging av Terråk kraftverk i Bindal i Nordland

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Nordland vedrørende Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk sin søknad om å bygge kraftverk i Terråkvassdraget i Nordland.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.01.2010