Høringsuttalelser og brev om energi

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Høringer og brev

Velkomstbrev til olje- og energiminister Terje Lien Aasland

18.03.2022:

Naturvernforbundet har sendt et velkomstbrev til den nye olje- og energiministeren, Terje Lien Aasland. Brevet handler om olje og gass, gruvedrift på havbunnen, vindkraft, vannkraft, energieffektivisering og riktig energibruk, og det peker på at politikken må løse både naturkrisa og klimakrisa.

Felles anbefalinger til ny modell for nettleie

17.03.2022 | Sist oppdatert: 18.03.2022

I juni 2021 vedtok Olje- og energidepartementet nye forskriftskrav om hvordan nettleien for alle kunder i distribusjonsnettet skal utformes. De nye kravene skulle tre i kraft 1. januar 2022, men har etter et vedtak av Olje- og energidepartementet 22. desember 2021 blitt utsatt til 1. juli 2022. Målet med forskriftsendringene er blant annet å oppnå økt nettutnyttelse, noe som kan bidra til lavere nettkostnader og nettleie over tid.

Innspill til statsbudsjettet på energitiltak i husholdninger

16.02.2022:

Dette er et felles innspill fra 27 miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner til satsinger i statsbudsjettet for 2023. Vi ber regjeringen bevilge 1 milliard kroner til å støtte velprøvde og modne energitiltak i husholdninger, og herunder borettslag og sameier. I tillegg ber vi om egne målrettede ordninger for energitiltak i næringsbygg, kommuner og landbruk.

Innspill til arbeid med batteristrategi

15.02.2022:

Regjeringen skal legge fram en nasjonal batteristrategi i løpet av våren og har bedt om innspill på inntil 1 side til dette arbeidet. Naturvernforbundet har sendt inn et kort notat med relevante momenter.

Viser fra 1 til 12 av totalt 188 artikler