Høringsuttalelser og brev om energi

Høringer og brev

Innspill til ny avtale mellom Klima- og miljødepartementet og ENOVA

16.03.2020

Det skal inngås en ny fireårig avtale mellom Klima- og miljøpartementet (KLD) og Enova om forvaltning av midlene i Klima- og energifondet, gjeldende fra og med 2021. Naturvernforbundet vil med dette gi innspill til hvordan en ny avtale kan sikre at Enova bidrar til å nå klima- og naturmål.

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet

NVEs vurdering av Northconnect

13.03.2020

Vi viser til Olje- og energidepartementets høring av NVEs vurdering av søknader fra NorthConnect KS og utredning av rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa. Norges Naturvernforbund avgir herved sin uttalelse.

Stans planene om industribygging i Finnmarks natur

27.02.2020

I Finnmark finnes flere av Norges største og siste intakte naturområder. Realisering av Davvi vindkraftverk vil forandre dette fantastiske naturområdet til et industriområde, med store konsekvenser for natur og for samisk kulturlandskap.

Velkommen som ny minister

03.02.2020

Til: Olje- og energiminister Tina Bru Velkommen som ny minister! Vi i Naturvernforbundet ønsker deg velkommen som olje- og energiminister. I dette brevet oppsummerer vi noen hovedforventninger til regjeringen og til deg som ansvarlig statsråd for energifeltet.

Høring, EUs tredje energimarkedspakke

02.02.2018

Norsk og europeisk energipolitikk skal levere på Parisavtalens forpliktelser der hvert land har sitt ansvar for utfasing av fossil energi. Naturvernforbundet minner også om at målene i konvensjonen om biologisk mangfold skal være førende for energipolitikken.

Viser fra 1 til 12 av totalt 161 artikler