Høringsuttalelser og brev om energi

Høringer og brev

Utredning om fjernvarmeregulering

16.09.2013:

Naturvernforbundet ser positivt på at det nå gjennomføres en vurdering av fjernvarmereguleringen. Det er det behov for. Vi mener allikevel at rapporten fra THEMA Consulting Group gir få klare svar og ikke tar opp alle viktige aspekter vedrørende fjernvarmen. Naturvernforbundet forventer at Olje- og energidepartementet går grundig til verks i det videre arbeidet.

Kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehavet

01.03.2013:

Høringspartene krever: Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Bellona, WWF, SABIMA, Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Fremtiden i Våre Hender og Greenpeace krever at det ikke gjennomføres konsekvensutredning for havområdene som omfattes av Nordland VI, Nordland VII og Troms II og at det opprettes varig petroleumsfrie områder i havområdene som omfattes av Nordland VI, Nordland VII og Troms II.

Innspill til statsbudsjettet 2014

18.02.2013:

Naturvernforbundets hovedprioriteringer for statsbudsjettet i 2014 er følgende: Det må bli dyrere å forurense, det må satses mer på å redusere energiforbruket, samferdselsmidlene må vris fra veg til bane og annen kollektivtransport, det trengs en norsk "regnskogsmilliard" for å sikre karbonlagret i den gamle skogen samt ta vare på naturrikdommen som finnes der.

Høringsuttalelse direktiv om energieffektivisering

31.01.2013:

Naturvernforbundet mener det er viktig med et nytt direktiv for energieffektivisering, og at Norge implementerer direktivet. Naturvernforbundet vil påpeke at det er svakheter ved direktivet, men at implementering av direktivet allikevel vil medføre at Norge må øke innsatsen for redusert energiforbruk.

Viser fra 49 til 60 av totalt 153 artikler