Høringsuttalelser og brev om energi

Høringer og brev

Høringsuttalelse til NOU 2012:9

27.06.2012:

Norge bruker om lag 150 TWh fossil energi i året, samtidig som vi har store fornybare energiressurser. Norge har et stort ansvar for å redusere sine klimagassutslipp og følge opp internasjonale forpliktelser om å ivareta naturmangfoldet. Dette må gjøres gjennom storsatsing på energieffektivisering og bruk av ny fornybar energi.

Høringsuttalelse til endring av forskrift om Energifondet

18.06.2012:

Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms brev om endring av går mot den foreslåtte endringen i forskrift om Energifondet fordi den reduserer insentivene til energisparing, reduserer inntektene til Energifondet og gjør at de som kan få mest støtte fra Energifondet vil betale mindre enn i dag, mens de som får minst støtte betaler det samme

Høring på 22. konsesjonsrunde

14.05.2012:

Natur og Ungdom, Bellona og Naturvernforbundet mener at det omfanget 22. konsesjonsrunde legger opp til vil skape store problemer med å oppnå tilstrekkelige reduksjoner i norske klimagassutslipp. Naturmangfoldet blir også, etter vår mening, utsatt for en unødig stor risiko.

Behov for nasjonal strategi for datasentre

20.03.2012:

Datalagring kan bli en viktig næring for Norge. Vi har naturgitte forutsetninger som gjør at vi kan bygge opp sentre som bruker minst mulig energi. Kraftoverskuddet har og vil få i deler av landet, kan eksporteres til Europa som bits og bytes istedenfor som elektroner.

Revidert statsbudsjett for 2012

03.02.2012:

Her følger Naturvernforbundets innspill til revidert statsbudsjett for 2012. Naturvernforbundet mener at støtten til energisparing må være minst like høy som støtten til energiproduksjon. Det betyr at dagens støtte må økes. Dette kan gjøres gjennom Enova eller andre virkemidler.

Viser fra 61 til 72 av totalt 156 artikler