Høringsuttalelser og brev om energi

Høringer og brev

Innspill til nettpolitikken

17.10.2011:

I diskusjonen om nettpolitikken er Naturvernforbundets utgangspunkt at behovet for overføringskapasitet bør reduseres, uten at dette reduserer mulighetene for å erstatte fossil energibruk med fornybar strøm.

Innspill til energiutvalget

11.10.2011:

Naturvernforbundet vil slå fast at 1 kWh spart er vesentlig mer verd enn 1 kWh ny produksjon. Dette skyldes for det første at konsekvensene for naturmangfoldet er vesentlig mindre av energieffektivisering enn av ny produksjon, skriver Naturvernforbundet i dette innspillet til energiutvalget.

Fortsatt vern av Raundalselva

29.06.2011:

Raundalselva, og Vossovassdraget som elva er en del av, er blant de mest verdifulle vassdragene i Norge, både med tanke på naturmangfold og friluftsliv. Derfor er den vernet mot utbygging. Nå står denne flotte elva i fare, fordi noen ønsker å oppheve vernet for å bygge ut vannkraft, skriver Padleforbundet, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet i denne uttalsen.

Høringsinnspill om Avanserte måle- og styringssystemer (AMS)

11.05.2011:

Bellona og Naturvernforbundet har levert felles høringsuttalelse om Avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Dette systemet er et viktig bidrag i å oppnå ønsket energieffektivisering i Norge. Dette kan blant annet skje gjennom økt bevisstgjøring hos strømforbrukerne og ved smartere energistyring.

Høring på kraftlinje mellom Sima og Samnanger

08.03.2011

Det er merkelig at et tredje alternativ til kraftlinje eller sjøkabel ikke har blitt vurdert, skriver Naturvernforbundet i sin høring til Sima-Samnanger-utbyggingen etter at de fire utvalgene har konkludert.

Demning  i vassdrag

Høringsuttalelse om grønne sertifikater

08.02.2011

Naturvernforbundet skriver i denne høringsuttalelsen at grønne sertifikater kan være viktig for å øke produksjonen av  fornybar kraft som kan fase ut fossil energi, men advarer mot å inkludere vannkraft i sertifikatordningen.

Viser fra 73 til 84 av totalt 153 artikler