Høringsuttalelser og brev om energi

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Høringer og brev

Høringsuttalelse til NOU 2012:9

27.06.2012 | Sist oppdatert: 27.06.2012

Norge bruker om lag 150 TWh fossil energi i året, samtidig som vi har store fornybare energiressurser. Norge har et stort ansvar for å redusere sine klimagassutslipp og følge opp internasjonale forpliktelser om å ivareta naturmangfoldet. Dette må gjøres gjennom storsatsing på energieffektivisering og bruk av ny fornybar energi.

Høringsuttalelse til endring av forskrift om Energifondet

18.06.2012 | Sist oppdatert: 10.10.2012

Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms brev om endring av går mot den foreslåtte endringen i forskrift om Energifondet fordi den reduserer insentivene til energisparing, reduserer inntektene til Energifondet og gjør at de som kan få mest støtte fra Energifondet vil betale mindre enn i dag, mens de som får minst støtte betaler det samme

Høring på 22. konsesjonsrunde

14.05.2012 | Sist oppdatert: 10.10.2012

Natur og Ungdom, Bellona og Naturvernforbundet mener at det omfanget 22. konsesjonsrunde legger opp til vil skape store problemer med å oppnå tilstrekkelige reduksjoner i norske klimagassutslipp. Naturmangfoldet blir også, etter vår mening, utsatt for en unødig stor risiko.

Innspill til nettmelding (Meld. St. 14 (2011-2012))

13.04.2012 | Sist oppdatert: 11.05.2012

I diskusjonen om nettpolitikken er Naturvernforbundets utgangspunkt at behovet for overføringskapasitet bør reduseres, uten at dette reduserer mulighetene for å erstatte fossil energibruk med fornybar strøm.

Behov for nasjonal strategi for datasentre

20.03.2012 | Sist oppdatert: 21.03.2012

Datalagring kan bli en viktig næring for Norge. Vi har naturgitte forutsetninger som gjør at vi kan bygge opp sentre som bruker minst mulig energi. Kraftoverskuddet har og vil få i deler av landet, kan eksporteres til Europa som bits og bytes istedenfor som elektroner.

Revidert statsbudsjett for 2012

03.02.2012 | Sist oppdatert: 23.05.2012

Her følger Naturvernforbundets innspill til revidert statsbudsjett for 2012. Naturvernforbundet mener at støtten til energisparing må være minst like høy som støtten til energiproduksjon. Det betyr at dagens støtte må økes. Dette kan gjøres gjennom Enova eller andre virkemidler.

Innspill til oljemeldinga

11.11.2011 | Sist oppdatert: 11.11.2011

Det er et tydelig og økende gap mellom Norges klimamål og det utvinningstempoet det legges opp til på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder både produksjonsutslippene på det norske klimaregnskapet, og utslippene fra bruk av norsk olje og gass eksportert til utlandet, skriver Naturvernforbundet i sitt innspill til oljemeldinga.

Viser fra 73 til 84 av totalt 167 artikler