Høringsuttalelser og brev om energi

Høringer og brev

Høring på 22. konsesjonsrunde

14.05.2012

Natur og Ungdom, Bellona og Naturvernforbundet mener at det omfanget 22. konsesjonsrunde legger opp til vil skape store problemer med å oppnå tilstrekkelige reduksjoner i norske klimagassutslipp. Naturmangfoldet blir også, etter vår mening, utsatt for en unødig stor risiko.

Behov for nasjonal strategi for datasentre

20.03.2012

Datalagring kan bli en viktig næring for Norge. Vi har naturgitte forutsetninger som gjør at vi kan bygge opp sentre som bruker minst mulig energi. Kraftoverskuddet har og vil få i deler av landet, kan eksporteres til Europa som bits og bytes istedenfor som elektroner.

Revidert statsbudsjett for 2012

03.02.2012

Her følger Naturvernforbundets innspill til revidert statsbudsjett for 2012. Naturvernforbundet mener at støtten til energisparing må være minst like høy som støtten til energiproduksjon. Det betyr at dagens støtte må økes. Dette kan gjøres gjennom Enova eller andre virkemidler.

Innspill til oljemeldinga

11.11.2011

Det er et tydelig og økende gap mellom Norges klimamål og det utvinningstempoet det legges opp til på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder både produksjonsutslippene på det norske klimaregnskapet, og utslippene fra bruk av norsk olje og gass eksportert til utlandet, skriver Naturvernforbundet i sitt innspill til oljemeldinga.

Innspill til nettpolitikken

17.10.2011

I diskusjonen om nettpolitikken er Naturvernforbundets utgangspunkt at behovet for overføringskapasitet bør reduseres, uten at dette reduserer mulighetene for å erstatte fossil energibruk med fornybar strøm.

Innspill til energiutvalget

11.10.2011

Naturvernforbundet vil slå fast at 1 kWh spart er vesentlig mer verd enn 1 kWh ny produksjon. Dette skyldes for det første at konsekvensene for naturmangfoldet er vesentlig mindre av energieffektivisering enn av ny produksjon, skriver Naturvernforbundet i dette innspillet til energiutvalget.

Viser fra 73 til 84 av totalt 161 artikler