Høringsuttalelser og brev om energi

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Høringer og brev

Demning  i vassdrag

Høringsuttalelse om grønne sertifikater

08.02.2011 | Sist oppdatert: 08.02.2011

Naturvernforbundet skriver i denne høringsuttalelsen at grønne sertifikater kan være viktig for å øke produksjonen av  fornybar kraft som kan fase ut fossil energi, men advarer mot å inkludere vannkraft i sertifikatordningen.

Energieffektivisering kan erstatte kraftlina Ørskog–Fardal

12.09.2010 | Sist oppdatert: 20.09.2010

Naturvernforbundet har i lang tid arbeidd mot kraftlina mellom Ørskog og Fardal, som vil gå gjennom viktige naturområde i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I dette brevet skriv Naturvernforbundet at regjeringen bør bruke kraftline-pengane til stønad til energieffektivisering i Midt-Noreg.

Kraftlinje-brev: Pilotprosjekt for energieffektivisering kan redde Hardanger

10.08.2010:

I dette brevet ber Naturvernforbundet regjeringa greia ut om ein kan sikre energiforsyninga i regionen ved å bruke pengane som skal gå til å byggja ei kraftline mellom Sima og Samnanger som stønad til energieffektivisering i regionen i staden. Statnett må vente med bygginga til ei slik utgreiing er klar. Brevet er sendt til statsministeren, kunnskapsministeren og kommunal- og regionalministeren.

100219-statsbudsjettet 2011

Brev til finansministeren om avgift på fossil gass

10.03.2010 | Sist oppdatert: 10.03.2010

Naturvernforbundet, sammen med 7 andre organisasjoner, ber om at det ryddes opp i avgiftsrotet på en måte som sikrer en god norskmiljøpolitikk i revidert statsbudsjett. Brevet er sendt til finansministeren, olje og energiministeren, finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og samtlige partier på Stortinget.

Naturvernforbundets innspill til statsbudsjettet 2011

19.02.2010:

Naturvernforbundets hovedbudskap er at regjeringen må kutte bevilgninger til tiltak som har natur- og klimaskadelige konsekvenser, samtidig som økt satsing på grønn skatte- og avgiftspolitikk gjør det dyrere å forurense. Det trengs også mer penger til skogvern, energieffektivisering og jernbane.

Viser fra 97 til 108 av totalt 168 artikler