Du er her:

Det haster med å sikre det norske atomavfallet

Vi som er aktive i de organisasjonene som har skrevet under dette brevet, har lenge vært bekymret for behandlingen av det norske, brukte atombrenselet. Det er helt uakseptabelt slik de over 16 tonn med høyaktivt atomavfall i dag ligger lagret på mange steder i Halden og på Kjeller.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Energi/Brv felles til Næringsministeren_atomavfall_2206_2015.pdf