Du er her:

Dispensasjon for bruk av reservegasskraftverk på Nyhamna

Naturvernforbundet viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev 15. oktober 2013, Statnetts søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av reservegasskraftverket på Nyhamna og NVEs innstilling 3. oktober 2013. Naturvernforbundet leverer herved vår uttalelse hvor vi mener søknaden må avslås av hensyn til miljø og klima.

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.11.2013