Du er her:

Forbud mot fyring med fossil olje

Forslag om forbud mot bruk av fossil fyringsolje har vært på høring. Naturvernforbundet mener forbudet er viktig og ber om at det ikke åpnes for diverse unntak.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.05.2017