Du er her:

Forskrift om energieffektivitet i bygninger (energimerkeordningen)

Norges Naturvernforbund kommentere i dette brevet forslaget til energimerkeordning for boliger og bygninger og de tilhørende ordningene for energivurdering av tekniske anlegg i bygninger.