Du er her:

Forskrifter om konsekvensutredninger og miljøvurderinger

Innspill til foreslåtte endringer i forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven og forslag til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover. WWF, Naturvernforbundet, SABIMA, Den Norske Turistforening (DNT) og Norges Jeger- og Fiskerforbund har skrevet en felles innspill.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Energi/2014-10-10 Felles uttalelse -forskrifter om konsekvensutredninger og miljøvurderinger - WWF, Naturvernforbundet, SABIMA, DNT og Norges Jeger- og Fiskerforbund.pdf