Du er her:

Forskrifter til ny plan- og bygningslov

Norges Naturvernforbundet har levert høringsuttalelse til forskrift til byggesaksdelen i plan- og bygningsloven (PBL) samt teknisk forskrift (TEK). Naturvernforbundet har spesielt sett på forhold som knytter seg til energibruk i bygg.