Du er her:

Fortsatt vern av Raundalselva

Raundalselva, og Vossovassdraget som elva er en del av, er blant de mest verdifulle vassdragene i Norge, både med tanke på naturmangfold og friluftsliv. Derfor er den vernet mot utbygging. Nå står denne flotte elva i fare, fordi noen ønsker å oppheve vernet for å bygge ut vannkraft, skriver Padleforbundet, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet i denne uttalsen.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2011/Energi/Uttalelse Raundalselva NNV NU og Padleforbundet.pdf